Foto: Bigstockphoto

Ikke i min
bakgård!

- Grønnåsen-aksjonen ligner til forveksling på en god, gammeldags lynsjemobb. LES KOMMENTAR.
Totalt 94 tunge kjøretøy ble kontrollert på riksveg 93 i Finnmark denne uka. 6 av disse fikk kjøreforbud, mens 25 fikk bøter på grunn av dårlig vinterutrustning.
Foto: Statens vegvesen

Skal sette kontroll-rekord – nå skal vogntogene tas!

LES MER.
Denne grafen viser hvordan Bodø/Glimts plassering i allnorsk fotball dikterer utviklingen på Oslo Børs - helt tilbake fra 1997.
Illustrasjon: Reuters EcoWin/Swedbank

Bodø/Glimts resultater
«dikterer» Oslo Børs

Sjekk likheten! LES MER.

Finn oss på Facebook