Kvinnen er dømt for en lang rekke forhold. Blant annet vold mot politimann. Arkivfoto

Hadde hepatitt C - spyttet politimann i munn og øyne

Det skriver Salten tingrett i den ferske dommen som er avsagt mot en 29 år gammel kvinne.

Vold mot politiet

Kvinnen sto tiltalt for en lang rekke forhold som spant fra naskeri til bruk av narkotika og vold mot en offentlig tjenestemann.

Sistnevnte skjedde etter at hun tok bussen fra Narvik til Fauske. I dommen vedgår hun at hun inntok store mengder alkohol på bussen, og at hun ikke husker noe av at hun ankom Fauske jernbanestasjon, at hun tok seg inn i en fremmed bil eller at hun ble pågrepet av politiet.

Da politiet ankom stasjonen, satte kvinnen seg kraftig til motverge. Blant annet sparket hun en av tjenestemennene, en politistudent, så hardt i brystet at han mistet balansen.

Hadde hepatitt C

I dommen skriver dommerfullmektig Ole-Magnus Kristiansen blant annet:

– Spark mot overkroppen har et ikke ubetydelig skadepotensial, og retten viser her til tjenestemannens forklaring om at sparket var hardt og at han fikk smerter i etterkant.

Videre mener retten det må anses skjerpende at tiltalte spyttet politimannen i ansiktet, selv om hun var klar over at hun hadde hepatitt C.

– Politimannen har forklart at han synes det var svært skremmende å bli utsatt for en mulig smittefare, og har forklart at han etter den aktuelle hendelsen har tatt blodprøver i ett år. Både den skremmende opplevelsen i og med situasjonen, samt de praktiske konsekvensene i etterkant, må etter rettens syn vektlegges i skjerpende retning i straffeutmålingen. 

Strafferabatt for sommel

For en del av forholdene er hun innrømmet strafferabatt, da de ligger noe tilbake i tid, og at hun ikke kan lastes for den lange saksbehandlingstiden hos politiet. Noen av forholdene skriver seg helt tilbake til 2014.

Allikevel ble hun dømt til 45 dager i fengsel, med en prøvetid på to år.

Kvinnen har avgitt en delvis tilståelse, og har fått fratrekk for åtte dagers utholdt varetekt.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.