Dette området får seg en solid oppgradering. Illustrasjon: Bodø kommune

Beboerne i dette området får ny vei, nytt fortau og ny vannledning

Hovedledningene til det kommunale vann- og avløpsnettet i Vollveien skal gjennomgå en betydelig oppgradering.

Vannledningen skal få større kapasitet, opplyser Bodø kommune på sine nettsider.

Dette for å dekke behovene og kravene til brannvann som behøves.

– Veien samt fortau og gatebelysning skal oppgraderes i henhold til bestemmelsene i reguleringsplanen; det skal prosjekteres nytt fortau med 2,5 meter bredde og vei med cirka 7,5 meter bredde, heter det på hjemmesidene. 

I tillegg skal man se på alternativ utforming av gang- og sykkelveien under jernbanen.

Beboerne i Vollveien vil også måtte påregne å være med å betale for moroa. 

– Husstander som blir tilknyttet det nye ledningsnett vil få pålegg om å separere og sanere private stikkledninger. Informasjon om dette vil bli sendt til de berørte husstandene, skriver kommunen.

Anleggsarbeidene er forventet å påbegynnes i løpet av høsten 2017.

 

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.