Pasient med alvorlig infeksjon ventet tre timer på antibiotika. Foto:

Ble akutt innlagt med alvorlig infeksjon - ventet tre timer på antibiotika

En akuttpasient ble hasteinnlagt på Nordlandssykehuset for behandling av alvorlig infeksjon. Pasienten trilles da rett på avdeling, i stedet for å legges inn på akuttmottaket.

Her ligger pasienten i hele tre timer før antibiotikabehandling iverksettes.

– På grunn av stor arbeidsmengde ble antibiotikabehandling ikke startet før etter drøye tre timer etter ankomst. Personalet mener hendelsen skyldes uklare ansvarsforhold mellom akuttmottak og sengepost for pasientgruppen, skriver sykehuset i hendelsesrapporten.

Sykehuset påpeker at hendelsen kunne fått alvorlige konsekvenser for pasienten.

– Kvalitetsutvalget mener avdelingen har iverksatt tiltak som vil redusere risikoen for at tilsvarende hendelser skjer på nytt, opplyser sykehuset.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.