Rune Nilsen mener Nordlys-kommentator Tone Angell Jensen forhåndsfrikjenner Therese Johaug i dopingsaken. Foto: Wikipedia

Blødende hjerte
på ville veier

 La oss ikke rippe opp i alt som har vært skrevet om dopingsaken, men kommentaren til Tone Angell Jensen reiser en del meget interessante og prinsipielle problemstillinger. For hva er det Angell Jensen skriver? Jo, blant annet dette:

 – Så mye gir man for en ung, folkekjær idrettsutøver som er kommet i sitt livs krise, sannsynligvis helt uforskyldt.

Bitter ondskapsfullhet?

Les én gang til. Sannsynligvis helt uforskyldt? Hvor har Angell Jensen dette fra? Og det på et tidspunkt hvor det ikke foreligger noen rettskraftig dom. Men Nordlys og Angell Jensen er altså av den oppfatning at folkedomstolen har gått altfor langt. Som hun skriver videre:

– To års utestengelse, fabulerer mobben, eller fire år? Snakker vi her om bitter ondskapsfullhet, usminka misunnelse, eller kanskje en kombinasjon?

Igjen, hva er det Angell Jensen prøver å fortelle oss? Debatten rundt Johaug raser ute på nettet, hvor hun også får massiv støtte. Mediebildet er på ingen måte entydig. Men for Angell Jensen er fasiten krystallklar:

– Det virker som om det for noen er en ren nytelse å kunne rive henne ned av pallen. Banke henne ned i søla. Endelig.

Undertrykt raseri

Det er åpenbart at Nordlys og Tone Angell Jensen har blitt revet med i denne saken. Her er det engasjement og rødglødende følelser. Hele teksten vibrerer av et undertrykt raseri mot de som har gått hardt ut mot Therese Johaug. Hvilket for så vidt er helt greit, men det blir langt verre når den samme kommentatoren velger å frikjenne henne i den samme teksten.

Strengt tatt er kommentaren til Tone Angell Jensen et ropende utrykk for klassisk norsk dobbeltmoralisme. For her og nå kan man ikke slå fast om Johaug er verken skyldig eller uskyldig. Greit, hun er uskyldig inntil det motsatte er bevist, men Angell Jensen har frikjent henne allerede.

Juridisk nøtt

Rent juridisk er det ingen tvil om faktum. Det er vel heller ingen som med stor troverdighet kan legge ned en påstand om at det som har skjedd er begått verken med overlegg eller forsett. Da står vi igjen med uaktsomhet eller grov uaktsomhet. Eller, som en siste løsning, rettsvillfarelse. Det siste, som betyr at Johaug ikke hadde noen forutsetning for å innse at det hun gjorde var galt, er vel det minst sannsynlige.

Gang på gang er det det opplest og vedtatt at utøverne har et selvstendig, juridisk ansvar for å sjekke hva de får i seg av medisin og kosttilskudd. Hvis ikke, ville de jo bare være marionetter som ble offer for slurvete leger. Og leger kan byttes ut. Dermed har man blitt enige om at utøveren må ta et personlig ansvar. 

Mislykket sympati

Så blir jo spørsmålet om hvilke konsekvenser dette skal få for Johaug. Det er en helt annen debatt – det blir på en måte å forholde seg til straffeutmålingen. Og man må se på om det foreligger skjerpende eller formildende omstendigheter.

Men før vi kommer dit må altså alle kortene på bordet. Derfor er det direkte oppsiktsvekkende at Nordlys og kommentator Tone Angell Jensen – i et mislykket anfall av rørende sympati – forhåndsfrikjenner en folkekjær utøver.

Et blødende hjerte kan være sympatisk nok, men ikke når det havner fullstendig på ville veier.

Rune Nilsen er kreativ leder i Nu Publishing AS.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.