Hålogaland lagmannsrett har besluttet å gjenåpne rettsforhandlingenei i ankesaken mellom Bodø havn og Hurtigruten, etter at det har dukket opp nye opplysninger i saken. Arkivfoto

Bodø havns egen advokat: – Jeg er enig med Hurtigruten

– Jeg er enig med Hurtigruten i at opplysninger om justeringsvedtaket for havneprisene burde vært lagt frem under ankesaken, ettersom man kunne forvente at Hurtigruten ville ha ønsket disse opplysningene, skriver Bodø havns advokat Brynjar Østgård i et prosesskriv til Hålogaland lagmannsrett.

Skrivet er datert 3. februar, to uker etter at rettsforhandlingene var over.

LES MER: Må ut med millionbeløp til Hurtigruten.

– Har erkjent overfor lagmannsretten

I dag ble det kjent at Hålogaland lagmannsrett gjenåpner ankesaken og tillater nye momenter inn i saken mellom Bodø havn KF og Hurtigruten AS. Saken gjelder ankebehandlingen av deler av tingrettens dom fra i vår der Bodø havn ble dømt for å ta urimelige og vilkårlige priser på kaivederlag.

Det hører til sjeldenhetene at lagmannsretten gjenåpner saker etter at rettsforhandlingene er avsluttet.  Årsaken er at Hurtigruten mener at Bodø havn har holdt vedtak om ny prisliste skjult for dem som motpart og lagmannsretten som domsinstans. I den nye prislista er kaivederlaget betydelig høyere enn tidligere. Dette vil ha betydning for den fremtidige prisen Hurtigruten skal betale for å ligge til kai i Bodø.

LES MER: Havnesagaen som for lengst har blitt en farse.

Ikke nødvendig med muntlige forhandlinger

Lagmannsretten støtter Bodø havns advokat i sin betenkning, og skriver i sin såkalte reassumeringsbeslutning til partene datert 15. februar at "Bodø Havn KF burde ha lagt frem de aktuelle opplysningene under ankeforhandlingen, noe Bodø Havn KF for øvrig har erkjent".

De støtter også Hurtigruten i sin begjæring om å få saken gjenopptatt på samme bakgrunn, men skriver samtidig:

"Retten vurderer det slik at det ikke er nødvendig med muntlige forhandlinger for å få et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag. Det vil være tilstrekkelig at hver av partene gis anledning til å inngi to skriftlige innlegg hver".

LES MER: Ordføreren griper inn i hurtigrute-striden.

Advokaten ønsker ikke uttale seg

Advokat Brynjar Østgård ønsker ikke å uttale seg om prosesskrivet til Bodø Nu. 

– Jeg mener at det blir feil å uttale seg om hva vi har skrevet i prosesskriftene, sier Østgård som henviser til styreleder Adelheid Kristiansen i Bodø havn når det gjelder å uttale seg til media.

For Hurtigruten vil de nye prisene innebære en økning i kaivederlaget på 40 prosent. Det utgjør over 700.000 kroner i året, får Bodø Nu oppgitt hos prosjektleder for maritime operasjoner i Hurtigruten AS, Stein Lillebo.

Prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten AS. Foto: Hurtigruten

– Ødelagt siste rest av tillit

Lillebo er sterkt kritisk til Bodø havns fremgangsmåte.

– Bodø havn har bevisst holdt viktig opplysninger i rettssaken skjult for retten og Hurtigruten. Dette beklager vi sterkt. Vi har lenge vært sterkt kritisk til måten Bodø havn opptrer på, men de har langt på vei ødelagt den siste rest av tillit etter det som nå har skjedd.

Han forteller at det var en ren tilfeldighet at de ble kjent med den nye prislisten.

– Da Hurtigruten oppdaget disse opplysningene etter at saken ble tatt opp til doms, varslet vi umiddelbart retten. Bodø havn har nå erkjent at de skulle ha gitt opplysningene til retten og Hurtigruten under saken.

Styreleder Adelheid Kristiansen i Bodø havn KF: Arkivfoto

Ikke bevisst forsøkt å skjule

Styreleder Adelheid Kristiansen ønsker heller ikke å si noe om sin advokats uttalelser i prosesskrivet.

– Jeg kommenterer ikke prosesskrivene. Det er en sak for lagmannsretten, sier styreleder Adelheid Kristiansen i Bodø havn.

Kristiansen reagerer derimot sterkt på Hurtigrutens påstand om at Bodø havn bevisst har forsøkt å skjule den nye prislisten fra dem og lagmannsretten i ankesaken som gikk i januar.

– Derfor utsatte vi innføringen

Styrelederen sier at prosessen med å innføre nye priser for bruk av kaiene i havna ble utsatt i påvente av en rettskraftig dom.

– Det normale ville ha vært å innført den nye prislista vår fra 1. januar. Men det måtte vi utsette, i påvente av dommen i saken. Dersom Hurtigruta vinner frem i retten, hadde vi jo ikke kunnet anvende den nye prislisten, og måttet endre hele prismodellen igjen. Derfor bestemte vi oss for å utsette innføringen, forklarer hun.

Hovedforhandlingene i ankesaken i Hålogaland lagmannsrett ble avslutter 19. januar i år. Dom var forventet i løpet av en måneds tid. Nå ser det altså ut til at det kan bli nye runder med prosesskriv for de to partene i striden om havneavgifter. Først ut er Bodø havn som har fått frist av retten til 22. februar med å komme med sitt første tilsvar. Deretter skal Hurtigruten gi sitt første svar 27. februar. Begge parter får komme med to slike skriv.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.