En fornøyd rådmann Rolf Kåre Jensen kan konstatere at Bodø kommune går så det griner økonomisk. Arkivfoto

Bodø kommune med 90 millioner i pluss

Bodø kommune leverer et meget positivt regnskapsresultat for 2016, og går med et overskudd på 89,4 millioner kroner, skriver kommunen i en pressemelding. 

Effektiv og moderne drift

– Jeg er svært tilfreds med at vi igjen leverer et positivt regnskapsresultat. Det viser at vi lykkes i å få ned kostnadene gjennom effektiv og moderne drift, sier rådmann Rolf Kåre Jensen.

Regnskapsresultatet skyldes hovedsakelig tre ting, i følge rådmannen:

Mindreforbruk fra Helse- og omsorgsavdelingen (29 millioner)

Økte skatteinntekter (28 millioner)

Lavere pensjonsutgifter (35,6 millioner) 

Sikrer forutsigbarhet 

Han understreker bevisstheten i kommunen om at budsjetter skal holdes.
– Dette betyr forutsigbarhet i forhold til drifta i 2017. Det sikrer at Bodø kommune fortsatt kan gi gode tjenester til befolkningen, sier Jensen.
Rådmannen vil særlig rose Helse- og omsorgsavdelingen for at de igjen presterer gode resultater.
– Men hele organisasjonen leverer gode regnskapsresultater, kombinert med gode tjenester. Når det gjelder økte skatteinntekter kom de gjennom det reviderte statsbudsjettet 2016, og regjeringen har poengtert at dette kun gjaldt i fjor. Vi kan altså ikke regne med samme utvikling i 2017, sier Jensen. 

Bystyret fordeler pengene

Pensjonsutgifter ble lavere enn budsjettert, men måten utgiftene bokføres på skaper store utfordringer for kommunens økonomi i tiden fremover.
– Det er for tidlig å gå inn på disponeringen av resultatet, men vi må huske på at flere års merforbruk har tappet fond og svekket kommunens likviditet, sier rådmann Rolf Kåre Jensen.
Rådmannen har nå overlevert regnskapet til revisjonen for gjennomgang. Etter dette legges resultatet fram til politisk behandling for bystyret i mai 2017, der bystyret skal ta stilling til disponering av regnskapsresultatet.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.