En Bodø-mann ble denne uken frikjent i Salten tingrett for vold mot egne barn. Illustrasjonsfoto: Arkiv

Bodø-mann frikjent for vold mot egne barn

Mannen ble tiltalt for å ha slått, dyttet og løftet sønnen og datteren i luften, skjelt dem ut, og opptrådte ved flere anledninger sint og utagerende overfor sønnen og datteren bl.a. ved høylydt kjefting og ved å slå i vegger og møbler i barnas påsyn, som det står i dommen. 

Hendelsene skal ha skjedd i perioden mellom 2006 og 2015.

Villa ha seks måneders fengsel

I rettssaken, som gikk over fire dager, forklarte i alt 15 vitner seg.

Det ble også avspilt dommeravhør gjort av barna i 2015. De er i dag tenåringer. 

Aktor la ned påstand om seks måneders fengsel, i tillegg til at tiltalte skulle idømmes saksomkostninger. De fornærmedes advokat la også ned påstand om erstatning på opp mot 50.000 kroner for hvert av barna. 

Anmeldt av barnevernet

Barnevernet anmeldte mannen i mai 2015, som følge av mulige straffbare forhold. I anmeldelsen fremgår det at barneverntjenesten kjente til at det hadde vært elementer av fysisk og psykisk vold fra tiltalte mot sine barn. 

Dommen beskriver en tilværelse preget av store konflikter mellom barnas foreldre, og en far som ved flere anledninger har opptrådt truende og voldelig. 

I dommen står det: Selv om barnas forklaringer fremstår troverdige, kan flertallet likevel ikke se at det som er forklart er beskrevet og konkretisert på en slik måte at det strenge beviskravet i straffesaker kan anses oppfylt.

Kom ikke til enighet

Retten kom ikke til enighet, og dommen ble avsagt med dissens. 

Etter mindretallets syn foreligger det både fysisk og psykisk mishandling som har foregått over tid, hvor den psykiske mishandlingen har vært mest dominerende. Etter mindretallets syn har handlingene dannet et mønster som har resultert i at barna har levd under kontinuerlig utrygghet og frykt for ytterligere krenkelser, herunder fysisk eller psykisk vold, står det i dommen. 

Mens rettens flertall konkluderte med at det ikke er tilstrekkelig bevist at tiltalte har forholdt seg slik beskrevet i tiltalen og at han må frifinnes. 

Mannen ble dermed frikjent, og slipper også å betale erstatning. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.