Daglig leder Fredrik Korpe (f.v.), fagsjef Robert Tarasz og teknisk prosjektleder Espen Brodersen Mærvoll i Mivanor i ferd med å ferdigstille renseanlegget hos Helgeland Avfallsforedling på Røsvoll nord for Mo i Rana.

Bodøselskap med miljørevolusjon

Det lille selskapet, som holder til på Vikan utenfor Bodø har bare fire ansatte, regner med å mer enn doble antall medarbeidere de neste tre årene. Både nasjonalt og internasjonalt kaster nå mange sine øyne på det lille selskapet og deres helt unike renseteknologi. De vinner også anbudskonkurranser langt utenfor Nordland, og leverer i mai sitt sjuende renseanlegg, denne gangen til Esval Miljøpark i Nes kommune nord for Oslo.

Milepæl

 ‒ Det er en stor milepæl å vinne kontrakter utenfor Nordlands grenser i sterk konkurranse med blant andre internasjonale aktører, sier daglig leder Fredrik Korpe i Mivanor.
 Leveransen til Esval Miljøpark vil skje kun to måneder etter ferdigstillelsen av deponiet til Helgeland Avfallsforedling nord for Mo i Rana. Hvordan kan lille Mivanor være i front når det gjelder renseteknologien?
 ‒ Det er ingen som bruker de metodene vi har utviklet, og det gjør oss unike i europeisk sammenheng. Denne metoden har et internasjonalt marked. Men først skal vi satse lokalt og nasjonalt, sier Korpe.

 Fagsjef Robert Tarasz med vann fra deponiet til Helgeland Avfallsselskap før og etter rensing.

For Mivanor er det kombinasjonen av forskning, utvikling, og ikke minst ankomsten av en trainee med rett kompetanse og pågangsmot. Robert Tarasz kom til Iris i 2010 som trainee. Hans utfordring var å sørge for en effektiv og rasjonell rensing av sigevannet fra avfallsdeponiet til Iris på Vikan.
  ‒ Fra deponier er det mye tungmetaller som bly, kobber, arsen, sink, kadmium og andre stoffer som følger sigevannet. Vår metode viser svært gode resultater for å fjerne disse stoffene fra vannet, og dermed hindrer at de kommer ut i havet eller elveutløp. Vi tar også ut næringssalter som fosfor. Bonusen er at vi i tillegg tar ut en god del organiske miljøgifter, forteller Korpe.

Innovasjonspris

Metoden som Tarasz jobbet med, ble godkjent av Fylkesmannen i Nordland som beste praksis for å fjerne miljøgifter og tungmetaller fra sigevann. Iris Salten og Mivanor vant også Avfall Norges innovasjonspris i 2015.
 
Rensemetoden er ikke bare unik for sigevann fra avfallsdeponier. Den egner seg nemlig til all industriell rensing, og har ført til at Mivanor har levert renseanlegg til både Bøteriet AS i Steigen og Salten Smolt.

Rensemetoden til Mivanor tar ut 80 prosent av alt fosfor og tungmetaller.

Moduler

‒ Det som gjør metoden unik er at den er lite plasskrevende. Vi leverer nøkkel-ferdige moduler der rensingen av vannet skjer i flere trinn. Vi kombinerer biologisk og kjemisk vannbehandling med magnetisk partikkelseperasjon, ved at vi tilsetter jernoksid som siste ledd i rensingen. Når jernet flokker seg med partiklene i vannet kan de trekkes ut ved hjelp av magnetskiver, forklarer Korpe.
 Det er med andre ord ikke antallet ansatte som avgjør om man kan gjøre verden mer miljøvennlig, men det å tillate sine ansatte å tenke nytt og offensivt på nye løsninger.
 ‒ Det som er vel så interessant er at metoden kan brukes på alt av industriell rensing av vann. Det gir mange muligheter langt utover det vi leverer i dag, sier Korpe.

Et Iris-selskap

Det startet med en trainee fra Tyskland som aldri ga opp med å finne en egnet metode for å rense sigevannet fra deponiet til Iris på Vikan.
 Metoden viste seg å være så god at Iris Salten bestemte seg for å etablere et eget kommersielt selskap, Mivanor, for levering av renseløsninger for industrielt avløpsvann. I tillegg til nøkkelferdige løsninger, leverer Mivanor også konsulenttjenester.
 Siden starten i 2014 har Mivanor levert renseanlegg til Iris Salten IKS i Bodø, RenoVest på Sortland, Hålogaland Ressursselskap i Narvik, Helgeland Avfallsselskap på Mo i Rana, Salten Smolt på Rognan og Bøteriet AS i Steigen. Neste anlegg leveres til Esval Miljøpark i Nes kommune nord for Oslo.


PRESSEMELDING FRA IRIS

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.