Hege Leirfall Ingebrigtsen blir Bodø/Glimts nye styreleder. Anne Tjønndal reagerer på medienes dekning av nyheten. Faksimile: TV 2/NRK

– Bør ikke mediene regionalt og nasjonalt heve seg over ukebladnivå?

Mandag 20 februar hadde jeg et innlegg på trykk i Dagens Næringsliv og Medier24. Teksten omhandlet mediedekningen av FK Bodø/Glimts nye styreleder, Hege Leirfall Ingebrigtsen. 

Innlegget har skapt store reaksjoner på nett hvor noen er enige i poengene jeg fremhevet og andre er uenige. Det er alltid flott når tekster skaper engasjement og debatt. 

Jeg er alltid glad for tilbakemeldinger, både de som støtter meg, og de som kommer med konstruktiv kritikk som nyanserer tekstene jeg skriver. I tillegg må jeg alltid tåle noen tåpelige kommentarer av typen du er en ‘feminist hore’, spesielt når jeg som kvinnelig idrettsforsker skriver om fotball.

Markus Andre Jensen i Bodø Nu har skrevet en kommentar til innlegget mitt som ligger ute på deres nettavis. 

Jensen peker på et valid og viktig poeng i sin tekst, nemlig at kjønnsmakten som utøves når riksmediene velger å omtale Glimts nye styreleder som «Kona til RBK-treneren» kanskje ikke er så viktig. 

Det problematiske (og journalistisk interessante), mener Jensen, er de potensielle interessekonfliktene mellom hennes personlige koblinger til RBKs trener og hennes nye rolle i Bodø/Glimt. 

Når det gjelder Bodø/Glimts valg av ny styreleder er dette et godt poeng som bør debatteres, men det er likevel et svakt argument mot mitt innlegg.

Overskriftene NRK og TV2 valgte å bruke i denne saken, som er det jeg kommenterer i min tekst, reduserer Leirfall Ingebrigtsen til et vedheng av sin ektemann. 

Dersom målet var å fremheve potensielle interessekonflikter med innstillingen av henne kunne man med fordelt fått dette tydeligere frem i overskriftene. Selvfølgelig kan man argumentere med at Leirfall Ingebrigtsens mann er mer kjent enn henne og at det er derfor overskriften vinkles slik, fordi nettavisene ofte bruker overskrifter som skal lokke potensielle lesere til å klikke på en sak (såkalt ‘clickbait’). 

Men bør dette gå ubemerket hen? Etter min mening er overskriften ‘RBK-trenerens kone blir styreleder i Bodø/Glimt’ på nivå med noe man kunne lest i Se og Hør eller andre ukeblad. Bør ikke regionale og nasjonale aviser og mediehus holde et høyere journalistisk nivå enn dette? 

Fortjener ikke Leirfall Ingebrigtsen å bli anerkjent for sin egen kompetanse og idrettskarriere i media? Sportsjournalistikken er til tider ekstrem på å klistre enhver sak om en mindre kjent person til en mer kjent person. Så kan man jo lure på om dette er fordi folk ellers ikke vil lese det, eller om det er en undervurdering av leserne.

Videre mener Jensen at jeg undergraver kvinnekampen med å trekke frem et feministisk poeng i en sak som ikke handler om kjønn. 

Her må jeg si meg prinsipielt uenig med Jensens kommentar. Overskriften som omtaler Leirfall Ingebrigtsen som ‘kona til RBK-treneren’ handler definitivt om kjønnsmakt i idretten. 

Til tross for at kvinner innehar om lag halvparten av medlemskapene i Norges idrettsforbund er det et stort demokratisk underskudd av kvinner i norsk idrettsledelse i alle ledd: lokalt, regionalt og nasjonalt. Ser man på en av idrettens mest meriterte og synlige lederroller, treneren, er det bare 13-19% av norske trenere som er kvinner. Blant daglige ledere i norske idrettslag og klubber er det ca. 70-73% menn. 

Slike tall er et stort problem dersom ledelsen skal reflektere medlemsmassen. Da blir slike formuleringer som overskriftene jeg har skrevet om viktige, fordi de er med på å forme hvordan vi tenker om kjønn i idretten.

Sagt på en annen måte: Hvorfor skal kvinner orke å ta på seg lederroller og verv i norsk idrett når de ikke anerkjennes for egen kompetanse og kunnskap, men heller bagatelliseres slik Leirfall Ingebrigtsen blir i disse overskriftene? Språk er makt. 

Overskriftene jeg har skrevet om viser hvordan kjønnsmakt i idretten som oftest er til fordel for menn. Ta debatten om habilitet for seg selv. 

Anne Tjønndal er stipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.