Annas gatekjøkken er ett av serveringsstedene som slipper å stenge tidligere. Foto: Mariell Tverrå Løkås

Bystyret ville stenge nattmat-stedene tidligere - det vil ikke rådmannen

Det skapte furore da bystyret i Bodø ba administrasjonen utrede en sak om reduserte åpningstider for serveringsstedene som ikke selger alkohol i Bodø sentrum.

Bakgrunnen var mye bråk på byen, og det ble sett på som en mulig løsning å pålegge de typiske nattmat-stedene å stenge tidligere.

Rådmannen vil ikke stenge

Etter å ha hatt forslaget på høring, ønsker ikke rådmannen å redusere åpningstidene til en time før skjenkestopp likevel.

I en innstilling til helse- og omsorgskomiteen, har de til dels sterke reaksjonene fra næringen blitt hørt. Aktører som Burger King, 7-Eleven, NHO Reiseliv Nordland og Bodø Næringsforum har alle protestert kraftig.

– Representantene for bransjen har et stikkord som stadig vender tilbake, nemlig «Attraktiv by».

– De mener at med en begrensning av åpningstidene vil kommunen legge til rette for å ramme en næring som kan være en viktig del av løsningen med å skape et attraktivt sentrum og god byutvikling, og som vil ha konsekvenser for sysselsetting og verdiskaping. Som en konklusjon av alle uttalelsene, ser det ut til at det er en attraktiv og åpen by som er det viktigste punktet, heter det i saksfremlegget. 

Ordensvakter

Likevel erkjenner rådmannen at ordensproblemer knyttet til alkohol er et problem.

Derfor foreslås det at politiet i større grad pålegger serveringsstedene å ha godkjente ordensvakter etter et gitt klokkeslett.

– Slikt vakthold har gitt indikasjoner på bedre ro og orden i timene etter skjenkeslutt og kan være et alternativ til å stenge serveringsstedene før eller samtidig med skjenkestedene, heter det.

Ordningen foreslås prøvd ut i større omfang, og skal hvis forslaget går gjennom evalueres etter to år.

 

Saken skal opp til behandling i morgen.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.