Avdelingsleder Per Christian Jacobsen fra Fellesforbundet (t.v) og adm. Dir. Odd -Emil Ingebrigtsen i Bodøregionens Utviklingsselskap BRUS. Foto: Designia/Lars Antonsen

De krever oljeutredning i Lofoten

 – Vi beklager sterkt at LoVeSe er blitt symbolpolitikk mens det utvinnes olje for fullt i andre områder. Næringslivet og Fellesforbundet i Nord-Norge vil ha flere arbeidsplasser i nord basert på våre naturgitte ressurser, sier Odd Emil Ingebrigtsen i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og avdelingsleder Per Christian Jacobsen fra Fellesforbundet.

Krever utredning

De fronter nå et krav om at det gjennomføres konsekvensutredning for petroleumsutvinning i den heftig debatterte Lofoten-, Vesterålen- og Senja-regionen.

– Lokalsamfunnene og politikerne fra landsdelen må også få vite i hvilke områder det er mulig med sameksistens med andre næringer, ikke minst fiskerinæringen. Mer enn 50 års god sameksistens mellom oljeindustri og fiskeri viser at det er fullt mulig å ivareta alle parters interesser, mener Jacobsen og Ingebrigtsen.

Ap sa ja

Det har stormet heftig i årevis rundt potensiell oljeutvinning i områdene.

I helga sa Nordland Arbeiderparti ja til konsekvensutredning av området sør for Lofoten, det såkalte havområdet Nordland IV, til store protester fra fylkeslagene i området og AUF.

– Storsamfunnet trenger inntektene fra olje- og gassfeltene i nord. Velferdsgoder vi nå tar for gitt vil reduseres dersom virksomheten går tilbake. Følgene vil gå ut over de som i dag er unge. Befolkningen i Norge og landsdelen blir stadig eldre. Det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Vi klarer ikke å opprettholde velferdsordningene ved bare å satse på de tradisjonelle næringene fiskeri og reiseliv, mener BRUS-sjefen og Fellesforbundet-lederen.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.