Direktør Hanne Kristin Jakhelln ved Norsk Luftfartsmuseum kan se tilbake på et turbulent år, preget av ombygging og etter hvert åpning av den nye utstillingen ved museet. Foto: Rune Nilsen

Fra pluss til 1,7 millioner i minus i ombyggingsåret

Likevel er direktør Hanne Kristin Jakhelln ved Norsk Luftfartsmuseum fornøyd: 

– Vi har svært god egenkapital og kontroll på økonomien i stiftelsen. Men et løft er et løft – selv om vi fikk mindre nedgang i inntektene i fjor enn forventet, sier hun. 

Direktøren viser til at den ene avdelingen ved museet var stengt store deler av 2016. 

Les mer: – Vil løfte oss til et internasjonalt nivå

 Rundt 12 millioner i året 

Samtidig hadde stiftelsen en økning fra 12,6 til 12, 8 millioner kroner i overføringer fra staten.

Salgsinntektene, som kun utgjør en marginal del av inntektene, økte fra 21.740 i 2015 til 22.320 i fjor. 

Den totale kapitalen i selskapet var ved utgangen av 2016 10,8 millioner kroner, mot 16,6 millioner kroner året før. 

Kostnadene knyttet til den totale ombyggingen av den sivile luftfartsutstillingen ble regnskapsmessig plassert i datterselskapet Norsk Luftfartssenter AS, men omfatter og berører ansatte og drift i begge organisasjonene, kommer det fram i årsberetningen. 

Les mer: – Jeg har selv hatt tårer i øynene av noe av det som formidles

Den totale kostnadsrammen for utstillingen var 30 millioner kroner. Av dem har museet selv tatt opp lån på 10 millioner. 

– Stiftelsen gir oss ikke anledning til å ta opp lån, men det gjør datterselskapet, forklarer Jakhelln. 

Årsregnskapet for datterselskapet er så langt ikke offentliggjort. 

Norsk Luftfartsmuseum ligger som en av de store museumsinstitusjonene i landet inne med en årlig bevilgning på rundt 12 millioner kroner i året over statsbudsjettet.

Økte kostnader

Lønnskostnadene sto for brorparten av de økte kostnadene i 2016.

De gikk fra 8,1 millioner kroner i 2015 til 9,3 millioner i fjor. 

– Lønnskostnadene er høyere på grunn av innleid arbeidskraft til prosjektet, spesielt til konservering av fly og gjenstander. I tillegg har vi hatt en del ekstra kostnader fordi vi har bygd om mye i et hus som er over 20 år gammelt og trengte litt oppfriskning, sier Jakhelln. 

Les mer: Nå åpner Europas mest spektakulære luftfartsutstilling gjennom tidene

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.