– Det er bare bra at de oppretter et parkeringstilsyn. Vi blir nok kontrollert vi også etterhvert, sier parkeringsleder Terje Strand i Bodø kommune. Foto: Rune Kr. Ellingsen

Derfor er de nye parkeringsreglene gode nyheter for deg

Fra og med i dag iverksettes nye parkeringsregler som setter strengere krav til parkeringsbransjen. Det er nettavisen Din Side som melder dette.

LES MER: Frykter komplett parkeringskaos fra nyttår.

– Regjeringen tar ansvar

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier i en pressemelding at regjeringen nå tar ansvar og rydder i parkeringsbransjen.

– Det er allerede klart at et nytt parkeringsregelverk trer i kraft 1. januar 2017. Nå har vi nådd nok en milepæl ved at Statens vegvesen oppretter en ny tilsynsenhet på Lillehammer. Vi skal sikre at forbrukerne blir bedre ivaretatt, sier samferdselsministeren.

Dette applauderes av Forbrukerrådet, som omtaler det som veldig gode nyheter for forbrukerne.

– Dette er en bransje hvor det delvis vært endel «cowboyvirksomhet», så at vi nå både får felles regler for offentlige og private parkeringsaktører - og får ryddige regler og tilsyn - dette er veldig gode nyheter for forbrukerne, uttaler direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

LES MER: Nå endres reglene for parkering i Bodø.

 Alle p-skilt skal standardiseres, selv om det fortsatt blir forskjell på offentlig og privat parkering. Arkivfoto

Dette er nytt:

Det er flere endringer som kommer med det nye parkeringsreglementet. Her er noen av «høydepunktene», som alle er til fordel for deg som forbruker:

Parkeringsregister: Alle parkeringsselskaper må registrere seg og sine skiltplaner. Registeret vil brukes i tilsyns- og klagebehandling og vil også være åpent for forbrukere.

Fem minutters frist: Med det nye regelverket vil det ikke kunne ilegges parkeringsgebyrer før det har gått fem minutter i etterkant av at billetten er utløpt. Dermed skal du slippe å få bot om du kommer to minutter for seint.

Du skal få tid til å betale: Vi har vel alle hørt historier om de som har blitt bøtelagt mens de forsøkte å få betalt. Nå fastsettes det at den som parkerer skal få en rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene, og til å betale, før det kan ilegges sanksjon.

Ny parkeringsklagenemd: Det opprettes en ny Parkeringsklagenemnd som skal sørge for at du skal kunne klage i en mer ordnet prosess. Det må først klages til virksomheten, men dersom virksomheten vil opprettholde sanksjonen, eller ikke behandler klagen innen visse frister, kan sanksjonen klages inn til den nye Parkeringsklagenemnda. Alle som driver vilkårsparkering etter parkeringsforskriften, er underlagt nemndas kompetanse, og må rette seg etter nemndas avgjørelser.

Faste satser: Hittil har det vært forskjell på gebyrene fra offentlige og private parkeringsaktører. Dette blir det slutt på med den nye forskriften, fra og med i dag. Da iverksettes det tre faste satser, som skal gjelde for alle: 300, 600 og 900 kroner.

 ¤ Den laveste satsen på 300 kroner for de minst alvorlige overtredelsene, som ikke å trekke billett på gratisparkering, eller hvis den som har parkert handler i en annen butikken den som har kundeparkeringen.
 ¤ Normal sats på 600 kroner ved "alminnelige" overtredelser, som hvis man ikke har betalt for den tiden man faktisk står parkert.
 ¤ Høy sats på 900 kroner gjelder ved feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmedeKrav om p-plasser til el-biler og forflytningshemmede:
 ¤ Det blir krav om at en del av parkeringsplassene skal ha ladepunkter til el-biler og at en andel av plassene skal tilrettelegges og reserveres for forflytningshemmede med parkeringstillatelse.
 ¤ Både private og kommunale parkeringsvirksomheter bestemmer selv om de vil tilby gratis parkering for el-biler.

Standardisering av P-skilt: Det blir fortsatt ulike skilt på offentlig og privat parkering, men hvilke skilt som skal benyttes hvor skal likevel standardiseres.

Faste satser: Hittil har det vært forskjell på gebyrene fra offentlige og private parkeringsaktører. Dette blir det slutt på med den nye forskriften, fra og med i dag. Da iverksettes det tre faste satser, som skal gjelde for alle: 300, 600 og 900 kroner.

 ¤ Den laveste satsen på 300 kroner for de minst alvorlige overtredelsene, som ikke å trekke billett på gratisparkering, eller hvis den som har parkert handler i en annen butikken den som har kundeparkeringen.
 ¤ Normal sats på 600 kroner ved "alminnelige" overtredelser, som hvis man ikke har betalt for den tiden man faktisk står parkert.
Høy sats på 900 kroner gjelder ved feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmedeKrav om p-plasser til el-biler og forflytningshemmede:
 ¤ Det blir krav om at en del av parkeringsplassene skal ha ladepunkter til el-biler og at en andel av plassene skal tilrettelegges og reserveres for forflytningshemmede med parkeringstillatelse.
 ¤ Både private og kommunale parkeringsvirksomheter bestemmer selv om de vil tilby gratis parkering for el-biler.

Standardisering av P-skilt: Det blir fortsatt ulike skilt på offentlig og privat parkering, men hvilke skilt som skal benyttes hvor skal likevel standardiseres.

LES MER: Visste du at Easypark tar opptil 15 prosent gebyr på parkeringen din?

– Både varslede og uvarslede tilsyn

Seksjonsleder Gina Russell i tilsynsseksjonen i Statens vegvesen sier at de har holdt på med å lage rutiner for hvordan de skal utføre tilsynsoppgaven helt siden i sommer.

– Vi tenker at det kan bli både uvarslet og forhåndsvarslet tilsyn. Vi gjør allerede tilsyn med trafikkskoler og verksteder og har lang erfaring med å gjøre tilsyn, så selv om dette er et nytt område, tenker å trekke veksler på den kunnskapen vi allerede har, sier Russell til Dinside.

Hun forteller at de blant annet skal godkjenne opplæringsplaner og prøveordning for parkeringsvaktene, og føre tilsyn med at regelverket blir fulgt.

– Vi skal også kontrollere satsene, skilting og at forbrukernes rettigheter blir ivaretatt, avslutter Russell.

LES MER: Nordlandssykehuset har ikke èn parkeringsplass som passer bilen til Ståle.

– Bare bra at de oppretter tilsyn

Parkeringsleder Terje Strand i Bodø kommune hilser det nye tilsynet velkommen.

 – Det er bare bra at de oppretter dette tilsynet. Vi blir sikkert kontrollert etter hvert vi også, sier Strand til Bodø Nu.

– Det er Statens vegvesen som skal holde tilsynet. Før nyttår måtte alle kommuner og alle som driver med parkeringskontroll melde seg inn i et sentralt register med skiltplaner, gjøre rede for at de har opplæring av parkeringsvaktene og sånt.

Strand er ikke bekymret på vegne av sin egen enhet, eller de private parkeringsselskapene som opererer i byen. 

– Jeg har ingen grunn til å tro noe annet. Vi har jo en del private parkeringsselskaper i byen, og det virker som de driver veldig seriøst. Dette er store selskaper, som driver over hele landet.

Han tror de useriøse aktørene etter hvert vil forsvinne når det nye tilsynet får begynne sitt virke.

– De selskapene som benevnes som cowboyvirksomhet, er stort sett små parkeringsselskaper. Og de kommer nok til å falle bort når det nye regimet kommer på plass. De klarer neppe de nye kravene. Staten er jo ute etter å få bort de useriøse småselskapene, avslutter Strand.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.