– Det Kristoffersen bidrar med, er direkte plumpt og flaut

Det er på lederplass at Nordlys regelrett gruser Herman Kristoffersens aggressive utfall mot Bodø.

– Kristoffersen forsterker myten om Tromsø som en selvgod, arrogant og nedlatende by. Slik ønsker vi slett ikke at Tromsø skal fremstå, og det er heller ikke slik Tromsø kan spille en konstruktiv rolle de neste årene, verken nasjonalt eller regionalt.

 Lederen roser Bodøs evne til å bygge allianser og få politisk gjennomslag.

– Her kunne Kristoffersen selv hatt godt av å lytte til Bodøs erfaringer, han sto jo selv i spissen for et Tromsø-prosjekt (Vinter-OL) som mislyktes helt spektakulært på den nasjonale arena. Det kan jo være at dette også hadde noe med Tromsø selv å gjøre.

Nordlys skriver at man hadde kunnet forbigå Kristoffersens raljering over Bodø i stillhet, hadde det ikke vært for at Kristoffersen i perioden 1999 til 2007 var en profilert Arbeiderparti-ordfører i Tromsø.

– Vi føler oss imidlertid trygge på at svært få i Tromsø deler Kristoffersens holdninger når det gjelder Bodø. Hvis Tromsø skal kunne innta en mer aktiv regional rolle, må man tvert imot snakke bedre med sine omgivelser enn i dag, og bygge langsiktige relasjoner i landsdelen.

Til sist er Nordlys overmåte forsonende mot Bodø – sett i lys av den tidligere tonen fra avisen, i særdeleshet fra politisk redaktør Skjalg Fjellheim:

– Det er nå klart at en ny regioninndeling vil føre til at Nord-Norge består av to regioner fra og med 2020. I en ny «tostats-løsning» i nord, er vi sikker på at Bodø og Tromsø vil finne ut av det med hverandre. Det vil være konkurranse der det er naturlig, og samarbeid der hvor det er formålstjenlig og interessene er sammenfallende. Nå er det tid for å roe ned gemyttene, og se fremover. Vi trenger et samtaleklima i nord som ikke preges av latterliggjøring og forakt. Herman Kristoffersen har i så måte levert et særdeles dårlig bidrag.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.