Ordfører Ida Maria Pinnerød og varaordfører Synne Bjørbæk ledet dagens debatt om eiendomsskatt - eller tidligere års økonomistyring på tvers av politisk ideologi, rettere sagt. Foto: Preben Hunstad

Er det en ansvarlig
politiker ombord?

Dagens debatt om eiendomsskatten i Bodø bystyre ble i sannhet en underlig affære. 

Kanskje burde vi skjønt hvor det bar da Frp-representant Jonny Gulbrandsen åpnet med å synge "Du ska få en dag i mårra" fra talerstolen, før han la til at "alle her vet at vi har gjort en kjempefeil".

Så fortsatte han med å angripe nivået på eiendomsskatten, med Bodøs mindre bemidlede som brøyteplog i snøkovet, og tonen var dermed satt.

Resten av debatten handlet, slik den ofte gjør i bystyret, om hvem som gjorde hva for flere år siden.

Hvem førte kommunen ut i det økonomiske uføret som gjør at eiendomsskatten er en nødvendighet? Var det Fygle-styret, som sanksjonerte Stormen? Var det Hjartøy-styret, som tappet kommunale pensjonsfond? Er det Pinnerød-styret, som har satset stort på økte velferdsgoder, utover det lovpålagte?

Det eneste som virket sikkert, er at partiet hvis representant på talerstolen til enhver tid tilhører, var uten skyld. Som seg hør og bør.

Og egentlig er debatten om foregående års kommuneøkonomi uvesentlig. Like uvesentlig som å dra inn nasjonal politikk, slik det ble gjort fra både borgerlig og rødgrønn side. 

Bodø kommune må forholde seg til de spilleregler og lover som gjelder, selv om ikke alle ser det slik.

Eiendomsskattens problem - de omfattende, systematiske skjevhetene som følger en takseringsmetode som ikke forholder seg til hvordan boligmarkedet fungerer i Bodø - ble knapt berørt.

De ble omtalt, ja, men politikerne har for lengst skjønt at man her har malt seg inn i et hjørne. 

Bystyret er nå prisgitt at sakkyndig nemnd og sakkyndig klagenemnd retter opp det verste. Det gjenstår å se. Dessuten ville man måtte retaksere samtlige boliger på nytt for å komme skjevheten til livs.

Feilen ble gjort da retakseringen ble besluttet, og arbeidet satt ut til sakkyndig nemnd, uten at man hadde undersøkt mulighetene for retrett dersom det bar galt avgårde. 

Vedtaket som ble fattet i dag, som besto i å øke bunnfradraget, gjør absolutt ingenting for å utligne skjevhetene i beskatningen. 

De rike eneboligeierne som kom gunstig ut får like stor (eventuelt liten) lettelse som de som åpenbart har måttet betale en for stor del av kaka. 

Det er vel ellers lite sannsynlig at de som har fått for gunstig skatt klager dette inn.

Alt i alt fremstår dagens vedtak som et lite plaster på et altfor stort sår.

Og der de borgerlige roper over seg om at skatten er for høy, til tross for at de fleste stemte for en betydelig økning i eiendomsskatten, gjentar partiet Rødt mantraet om at de er de eneste som tar ansvar.

Hva dette ansvaret består i? Et forslag som bryter med Norges lover og således er umulig å gjennomføre - og derfor totalt uforpliktende å stille. Et forslag som ingen av de andre posisjonspartiene ville være med på. Det sier det meste.

Om Frp bedriver populisme ved å klage på vegne av minstepensjonistene som kan miste huset sitt, er Rødts slag på eget bryst minst like populistisk.

Hva gjelder ansvarlighet, er det fortsatt langt dårligere stilt i Bodø bystyre. For ansvar vil ingen ta - da hadde de gjort det allerede i fjor høst, da eiendomsskatten ble vedtatt. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.