Evig eies kun et dårlig rykte

Det er nesten utrolig at oppdrettsnestor Kjell Lorentsen først nå er blitt klar over at oppdrettsnæringen sliter med et dårlig omdømme.

I alle typer media beskrives det til stadighet hvilke miljøproblemer åpne oppdrettsanlegg medfører. I tillegg opplyses det om hvilke sykdommer som rammer fisken og hvordan de behandles. Det er ingen som liker å spise sykdomsbefengt eller medisinert fisk – selv om fisken er friskmeldt. I tillegg reises det betimelig spørsmål om produksjon av fiskefôr er bærekraftig – om den biologiske balansen og mangfoldet i havet blir ødelagt når så store mengder av annen fisk blir benyttet til fôr.

Alle disse problemene knyttet til oppdrettsnæringen har vært kjent – lenge. I 2011 sa Havforskningsinstituttet: «Det er middels, eller høy sannsynlighet for at miljøeffektene av den norske oppdrettsnæringen er i strid med bærekraftstrategi for næringen langs hele kysten fra Rogaland til Finnmark». Riksrevisjonen sa i 2012: «Miljøutfordringene i havbruksnæringen er så stor at det kan konkluderes med at veksten har skjedd i strid med Stortingets forutsetning om en miljøtilpasset vekst».

At Kjell Lorentsen ikke har fått med seg denne dommen over oppdrettsnæringen er oppsiktsvekkende. Det er heldigvis noen miljøbevisste oppdrettsselskap som investerer i utvikling av lukkede oppdrettsanlegg, og som langt på vei vil fjerne de problemer næringen sliter med. Det er noe som heter «evig eies kun et dårlig rykte». Det betyr at et dårlig omdømme ikke så lett lar seg reparere.

Naturvernforbundet i Salten

Dag Neiden

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.