Se til Bodø, mener Nordlys-kommentator Skjalg Fjellheim - men et samlet Nord-Norge skal altså styres fra Narvik, likevel. Foto: Wikipedia

Frykt og avsky
i Tromsø

Alarmen har gått i Rådhusgata 3 i Tromsø. Der har kommentator Skjalg Fjellheim satt seg fore å frelse en hel landsdel fra evig fortapelse. Han løper fra varde til varde men fakkelen høyt hevet. Budskapet er ikke til å misforstå. Som han skriver:

– Vi er i verdenstoppen når det gjelder å gjøre oss selv små og nesten usynlige.

I en sånn situasjon er det jo bra at herr Fjellheim og Nordlys gjør seg store og svært synlige.

Latsabbene

Men ikke nok med at vi ikke blir registrert på radaren, vi gidder heller ikke å legge to pinner i kors.

 Diskusjonen rundt regionreformen bærer preg av intellektuell latskap, mangel på tillit, mangel på optimisme og ikke minst mangel på selvtillit, roper Fjellheim.

 Hvilket jo må tolkes som det motsatte av hans egen intellektuelle kraftinnsats, optimisme og bred tillit til seg selv og andre. Vi må bare takke gudene for at det finnes fritenkere som Fjellheim som makter å kase lys inn i det polare mørket.

 – Alt handler om å unngå at samlende tanker om Nord-Norge skal slippe ut i det fri, slik at noen kan komme i skade for å høre dem, utbasunerer Fjellheim.

 – Mistenksomheten har lagt seg om en tjukk havskodde over landsdelen, proklamerer han med dystopisk stemme.

Konspiratørene

Hvis man ser på hvor mange kommentarer, lederartikler og andre offentlige inn- og utspill som har kommet bare fra Nordlys og deres folk i denne saken, så blir det mildt sagt temmelig konspiratorisk å hevde at man prøver å stanse samlende tanker.

Og her er vi inne på et kjernepunkt i retorikken fra Tromsø. Samtidig som man beskylder andre for å male fanden og hele hans utvidede familie på veggen, er det nøyaktig de samme grepene Fjellheim bruker selv:

 – Det er frykt og avsky i Nord-Norge – skremselspropaganda fra politikere som er engstelige for sine egne posisjoner og godt betalte verv.

 Quislingene

Folkevalgte forvandles til demagoger, de som er uenige i tanken om et felles nordnorsk fylke er quislinger som kommer til å sørge for evig fortapelse. Eller som Fjellheim velger å formulere det:

 – Alt tyder derfor på at Regionreformen ender med at Nord-Norge igjen tar den nasjonale jumboplassen.

 Igjen, dere. Igjen! Og ikke kom å si at ikke Fjellheim og Nordlys advarte oss. Så når et samlet – beklager, splintret Nord-Norge – vakler hånd i hånd inn på R0BEK-lista, så kan Fjellheim og Nordlys toe sin hender i Mack-øl, lene seg tilbake og sukke tungt, slik bare hardtarbeidende intellektuelle er i stand til:

– Hva var det vi sa?

Visjonærene

I mellomtiden er det ingen som ser ut til å komme med noen fornuftige svar om hvorfor nordnorske kommuner skal få økte overføringer og flere sykehjemsplasser bare fordi Nordland, Troms og Finnmark blir ett fylke. Langt mindre hvordan slike penger eventuelt skal fordeles.

Det er åpenbart at det er for mange kommuner i Nord-Norge. Vi trenger ikke x antall rådmenn og etatsjefer. Vi trenger operative folk som tar vare på ungene i barnehagen, i skolen, som vedlikeholder veier og bygninger, som legger til rette for næringsutvikling og som har skjønt at utvikling trives best når det kommunale og offentlige jobber i tospann med privat næringsliv. Et tospann hvor man respekterer de ulike rollene.

Er dette ren utopi? Finnes det en by som får dette til? Svaret er ja. Og vi henter det fra en kommentarartikkel fra den samme Skjalg Fjellheim. I Tromsø-avisen Nordlys. Slik beskriver han Bodø:

– De har lokalpolitikere som drar i samme retning og som har nasjonal gjennomslagskraft. I Bodø har man politiske partier som skaper forutsigbarhet.

 Du verden! Og det stopper ikke der

­­– Bodø har fått politikk og næringsliv til å spille sammen som et finstemt orkester. Bodø har rett og slett blitt fantastisk dyktige på byutvikling, urban boligbygging og bredt samarbeid mellom ulike miljøer.

De udugelige

Er det derfor Fjellheim og Nordlys vil samle Nord-Norge? For at Bodø skal redde Tromsø fra ishavsbyens udugelige politikere? Det hadde jo gitt en viss mening, men når Fjellheim mener at det nye Stor-Nord-Norge skal regjeres fra Narvik så skjønner vi at logikken er like hullete som E6 .

For å si det sånn, inntil videre tror jeg Nordland klarer seg helt fint på egenhånd.

Rune Nilsen er kreativ leder i Nu Publishing AS.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.