Allan Ellingsen (Frp) frykter samrøre mellom nemndene i eiendomsskatten, noe han tar opp i en interpellasjon til bystyremøtet 30. mars. Arkivfoto

– Frykter samrøre mellom nemndene i eiendomsskatten

I en interpellasjon til neste bystyre, som finner sted 30. mars, skriver Allan Ellingsen blant annet dette: 

Bystyret har valgt en sakkyndig nemnd som har ansvaret for takseringen av eiendommer i Bodø kommune. Videre har bystyret valgt en sakkyndig klagenemnd som skal behandle klager på takstnemndas vedtak. Klagenemnda kan da overprøve takstnemndas vedtak på et uhildet grunnlag.

Begge nemndene skal såvidt meg bekjent arbeide uhildet av hverandre og er omfattet av forvaltningslovens bestemmelser. Sakkyndig klagenemnd skal på et fritt og uavhengig grunnlag behandle klagesakene.

Jeg er blitt kjent med at det skal ha funnet sted et møte mellom sakkyndig nemnd og sakkyndig klagenemnd den 26. oktober 2016. Et slikt møte vekker umiddelbart bekymring rundt nemndenes rolle uavhengig av hverandre og stiller spørsmål om ryddigheten i takseringsprosessen og det videre arbeidet. Som vi er kjent med ble takstene utskrevet i februar 2017.

– Det er grunn til å stille spørsmål ved om rollene er blitt blandet. Jeg klarer ikke å se noen grunn til at de to nemndene skulle møtes, sier Ellingsen, som har sett innkallingen til møtet, men ikke noen protokoll.

Innkallingen gikk ut fra leder Jon Tørset (Sp) i sakkyndig nemnd og leder Arild Nohr (Ap) i sakkyndig klagenemnd. Det er henholdsvis tre og syv medlemmer i de ulike instansene. 

– Burde møtet vært gjennomført? 

I interpellasjonen stiller Ellingsen blant annet spørsmål om det burde gjennomføres et slikt møte midt i takseringsperioden, hva som var tema og om det finnes en protokoll fra møtet.

Han etterlyser også svar fra ordføreren om det kan være grunn til å stille spørsmål ved prosessen, og om ordføreren kan avkrefte at forhold som er egnet til å påvirke skattegrunnlaget og videre saksbehandling var tema i møtet. 

Får svar

Ellingsen får svar fra leder Jon Tørset (Sp) i sakkyndig nemd: 

– Utgangspunktet for møtet var et kurs i regi av KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), for både første og andre instans i arbeidet med eiendomsskatten. Vi var overhodet ikke i nærheten av å diskutere noe som handlet om fastsetting av satser, sier Tørset. 

Og legger til: 

– Vi er jo ikke jurister noen av oss som jobber med dette, så det var veldig greit å få en gjennomgang fra en representant fra KS. 

– Må være på samme klode

Det samme sier Arild Nohr, leder i sakkyndig klagenemnd.

– De møtene vi har hatt, har ikke hatt noe med takstsettingen å gjøre, men det tekniske rundt jobben vi skal gjennomføre. Blant annet om når de ulike instansene skal inn i prosessen, og hva som står i loven. Slike ting. Det er greit at vi er på samme klode, sier Nohr. 

Han var en del av prosessen også da det ble gjort en retaksering av eiendomsskatten i 2004-05. 

– De to nemndene hadde mange møter sammen da, og det ble også flere møter i fjor da vi ble kurset. Vi har ikke blandet oss inn i noe vi ikke har noe med, slår han fast.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.