Legene mistenkte punktert lunge. Foto: Wikipedia.

Røntgentabbe ved sykehuset - akuttpasient ble avglemt

En forglemmelse ved Nordlandssykehuset kunne fått alvorlige konsekvenser, da en pasient ankom akuttmottaket med symptomer på punktert lunge. Det ble besluttet at pasienten skulle henvises til røntgen.

I påvente av røntgenundersøkelse og på grunn av stor aktivitet på akuttmottaket, ble pasienten lagt på observasjonspost.

– Først tre dager etterpå, når pasienten har blitt dårligere, oppdages det at røntgen ikke er gjennomført, skriver sykehuset på sine hjemmesider.

Sykehuset melder at episoden kunne fått alvorlige konsekvenser for pasienten. 

– Rutiner er gjennomgått både for medisinske leger, som skal følge opp at henviste pasienter har fått de foreskrevne undersøkelser, og med røntgenavdelingen, som skal gjennomgå alle henvisninger før vaktskifte, heter det videre. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.