Bodøskolene har fått flere lærere siden den nye posisjonen tok over. Det er leder i Bodø Arbeiderparti, Øystein Mathisen (t.v.) og gruppeleder i Aps bystyregruppe, Morten Melå, godt fornøyd med. Foto: Arkiv

Bodø satser mer på nye lærere enn alle landets storkommuner

Det viser statistikk TV 2 har hentet inn.

Mens trenden i halve landet er at antallet lærere har gått ned, til tross for at man siden 2016 har fått øremerkede midler nettopp til nye lærerstillinger, er lærertetthet et prioritert område i Bodø kommune.

Tung skolesatsing

Siden skoleåret 2014/2015 har antallet årsverk i bodøskolene blitt økt med 29,75.

Det gjør kommunen til den av landets 20 største som satser tyngst, ut fra innbyggertall

Skulle man utelukkende benyttet øremerkede midler, ville tallet vært 9,36, ifølge TV 2s tall.

Antallet elever per lærer i ordinær undervisning i 1. til 4. trinn har gått ned fra 16,14 i 2014/15, til 14,64 i 2016/17 - også det en positiv utvikling.

Da Arbeiderpartiet gikk til valg i 2015, var det med et løfte om å prioritere skolen tungt. Målt på antall lærere har posisjonen innfridd, noe leder i Bodø Arbeiderparti, Øystein Mathisen, er godt fornøyd med. 

– Ved skolestart i 2016 kom det nesten 30 nye lærerstillinger i bodøskolen, flesteparten av disse på trinn 1-4. Tidlig innsats er viktig for å gi barn en god start på utdanningsløpet og for å styrke undervisningen i de grunnleggende ferdighetene som lesing, skriving og regning. For å forbedre oppfølgingen og for å løse små problemer før de blir store har vi også styrket skolehelsetjenesten med 4,1 helsesøstre, understreker han.

Milliardinvestering

De kommende årene skal Bodø kommune også investere nesten en milliard kroner i nye skolebygg.

Tverlandet og Mørkvedbukta blir nye skoler, mens en rekke andre renoveres.

– Vi jobber også med kvaliteten på undervisningen. Sammen med skoleledelsen, elevene og de ansatte skal det gjennomføres et arbeid for å identifisere og fjerne tidstyver, slik som unødvendig byråkrati, rapportering og oppgaver. Med dette gir vi lærerne mer tillit til å utvikle undervisningen og tid til elevene. Vi ser på innholdet i SFO-ordningen og vi jobber med et lese-skrive-regneløft der skolene får ekstra ressurser til å hjelpe dem som har utfordringer med å lære seg å lese, skrive og regne, sier Mathisen.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.