Det gjennomføres 1400 PCI-prosedyrer per år i Tromsø. Det anbefalte antall for å holde faglig nivå ved like, er 400. Likevel mener Tromsø-legene at et senter i Bodø vil rasere spisskompetansen deres. Illustrasjonsfoto: Flickr.com

Den store
Tromsø-bløffen

Styret i Helse Nord hadde en unik mulighet til å vise at de mener alvor med visjonen sin; Helse i nord - der vi bor. Men de voldsomme reaksjonene fra lagene i Tromsø førte i dag til at saken blir utsatt - igjen.

Problemstillingen er enkel: Skal innbyggerne i Nordland ha et like godt helsetilbud som de som bor i Troms? Ja, mener administrerende direktør Lars Vorland og innstiller på at helseforetaket opprettet et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Raseri i Tromsø

Percutaneous Coronary Intervention er et medisinsk uttrykk for utblokking av trange og tette blodårer. Et inngrep som må skje så raskt som mulig. Klokken tikker farlig fort hvis du må vente på å bli transportert helt opp til Universitetssykehuset i Tromsø, som så langt har hatt monopol på dette tilbudet.

Ikke uventet har forslaget om et PCI-senter i Bodø vakt voldsom motstand i Tromsø. Leger, politikere og redaktører har advart på det sterkeste mot noe de beskriver som en rasering av et unikt og spisskompetent fagmiljø.

Sinnet og raseriet hos UNN-legene kom overraskende på ledelsen i Helse Nord. Dermed så heller ikke Vorland noen annen løsning enn å utsette saken, i samråd med styreleder Marianne Telle. Som Vorland selv sier det:

– Styrken og formen på reaksjonene som er kommet gjør at det ikke ville være forsvarlig å sette i gang et slikt arbeid nå.

For skal man lykkes med et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset, er man avhengig av et tett og forpliktende samarbeid mellom fagfolkene i Bodø og Tromsø.

Dermed har vi fått en situasjon hvor legene i Tromsø har klart å sabotere et tiltak som skulle bedre tilbudet til en store pasientgruppe. De har klart å så tvil om hva som er fakta i en slik grad at til og med styret sto svært splittet i saken.

Da blir det jo også direkte alarmerende at argumentasjonen fra Ishavsbyen er direkte feil.

Talltriksing

Hovedpoenget til legene i Tromsø er at man må ha et stort nok antall operasjoner for å opprettholde kvaliteten hos fagfolkene. Men hvor mange trenger man i året? Dette er det gjort særdeles grundige undersøkelser på og det finnes etablerte retningslinjer - det som kalles European Guidelines.

I sin innstilling til styret viser Vorland til at tallet er 400 inngrep i året  og 75 per operatør. Hvor mange PCI-inngrep gjennomføres årlig ved UNN? 1.400! Legene i Tromsø mener altså at vi skal tro dem på at de er så unike at de trenger 1.000 flere operasjoner for å holde teknikken ved like og huske prosedyrene. Ærlig talt, selv ikke Tromsø-leger kan da være tunglærte.

Prosedyrefeil

Påstand nummer to fra ishavsbyens fagfolk er at det er viktigere å sørge for at personer med hjerteinfarkt får en rask behandling før de kommer til sykehuset. Nøkkelordet er trombolyse, hjertemedisinens Plumbo. 

Men heller ikke dette er sant!

Grundige studier har avdekket det i beste fall bare er én av åtte som kan få nettopp denne behandlingen. Hvorfor? Fordi 73 prosent av hjerteinfarktene består av tilfeller hvor blodårene ikke er komplett tettet igjen. Og da skal man ikke bruke trombolyse. 

Hva så med de 27 prosentene som kan få trombolyse? Igjen viser tall at 50 prosent av disse har det som kalles kontraindikasjon. Hvilket betyr at det er forhold som gjør at de ikke kan få denne behandlingen. Et eksempel er personer som går på blodfortynnende medisin. Med andre ord, trombolyse er ikke en magisk løsning som passer alle.

Helt feil bilde

Det du nå nettopp har lest er allment aksepterte fakta innen det hjertemedisinske miljøet. Hvorfor velger da legene i Tromsø å servere et helt annet virkelighetsbilde? Og hvorfor blir de gale opplysningene bragt videre av politikere og redaktører? Kan det være fordi dette ikke handler om et best mulig tilbud til nordnorske pasienter, men en mest mulig behagelig hverdag for legene? Og en kamp for å sikre Tromsø og UNN sin posisjon som et nordnorsk helseimperium?

Et PCI-senter i Bodø forutsetter nemlig et omfattende og tett samarbeid. Ekspertene i Tromsø må dra ned til Bodø for å bistå i startfasen. Både med opplæring og med inngrep den første tiden. Men legene i Tromsø vil å så fall ikke bli den første yrkesgruppen i Norge som på påregne en smule pendling i hverdagen. Og hvis det er prisen de må betale for å oppfylle visjonen til Helse Nord, så slipper de strengt tatt billig unna.

Klok direktør

Derfor er det også svært befriende å lese hva administrerende direktør Lars Vorland skriver i sin innstilling til styret:

– Pasienter med akutt og alvorlig hjertesykdom er en prioritert gruppe i helsetjenesten. De har en potensielt livstruende sykdom. Vår utredning om tilgjengelighet til PCI i nord viser at variasjonen i tilbudet er for stor, og den er avhengig av hvor folk bor. Slik skal det ikke være for store pasientgrupper med alvorlig sykdom.

Stort sett klarere er det ikke mulig formulere hele striden rundt PCI-tilbudet. For Lars Vorland har skjønt hva som er oppdraget hans:

- Helse i nord - der du bor!

Hippokrates eller hykleri?

Men akkurat nå får han ikke gjort jobben sin. For legene i Tromsø har med all mulig tydelighet vist at de ikke har det minste lyst til å samarbeide eller hjelpe kollegene i Bodø. De har heller ikke lyst til å sørge for at innbyggerne i Nordland får et bedre og likeverdig helsetilbud.

En gang i tiden måtte norske leger avlegge den hippokratiske ed, et løfte om at de skulle vie sitt liv og sin gjerning til det beste for pasientene. Den gjelder tydeligvis ikke for legene i Tromsø. Kanskje de heller burde avlegge den hyklerske ed? 

Rune Nilsen er kreativ leder i Bodø Nu Respons.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.