Parkenfestivalen vil flytte hjem til Rensåsen, og skape et helt spesielt kulturhus i den gamle svømmehallen. Foto: Mariell Tverrå Løkås

Dette vil Parken gjøre til sitt nye hjem

Det er her Parkenfestivalen ser på muligheten til å skape sitt nye hovedkvarter.

Ikke bare vil de bygge kontorer her: Tanken er å skape et bygg som kan la festivalstemningen leve videre hele året, og samtidig i enda større grad bidra med gode vekstvilkår for musikkmiljøet i byen.

Etter det Bodø Nu erfarer skal det blant annet være snakk om muligheter for å bygge flere øvingsrom for band, i tillegg til å utvikle hoveddelen av den gamle svømmehallen til en permanent konsertscene.

Bekrefter dialog

Festivalsjef Gøran Aamodt bekrefter at festivalen over en lengre periode har vært i dialog med utbygger Ragnvald Anderson.

– Det er ingen hemmelighet at vi ønsker tilholdssted i Rensåsen, og at det vil være gunstig for festivalen å være lokalisert tettere på festivalområdet, sier festivalsjefen.

Han holder enn så lenge detaljene i planene tett til brystet.

Det er mye som gjenstår før bygget kan tas i bruk; såfremt aktørene blir enige om en leieavtale.

– Det er fremdeles noen detaljer i avtalen som gjenstår, og som gjør at vi ikke kan si hundre prosent sikkert at sånn blir det. Men jeg kan bekrefte at dette er noe vi ønsker, og har jobbet med over enn lengre periode.

Kulturbygg

Allerede da Ragnvald Anderson kjøpte eiendommen for 15 millioner kroner i 2009 var det med en forventning fra kommunalt hold om at den gamle svømmehallen skulle fortsette å ha en samfunnsnyttig rolle.

At den skal brukes til kultur, er også allerede etablert.

Nå er arbeidet godt i gang med å få bygget tett og i stand, etter at det har stått i mange år uten å ha vært i bruk.

– Hvis dette blir aktuelt for oss, vil vi naturlig nok se på hvilke muligheter det er i bygget til å lage et annerledes kulturbygg. Vi er i en posisjon der vi kan tenke annerledes i forhold til hvordan vi forvalter den formuen vi har skapt over de siste ti årene, sier festivalsjefen. 

At svømmehallen egner seg til musikk, ble testet ut under Mørke Nu-festivalen allerede i 2005, da det ble arrangert konserter der.

 

 

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.