I går ble det kjent at Bankgata skole mister fire lærere om regjeringens forslag til budsjett går gjennom. Arkivfoto

– Høyre skryter av Bodø Aps skolepolitikk, men bløffer om sin egen

Bodø Høyre (og forbausende nok også Nordland Høyre) deler i dag på sine Facebook-sider en sak fra Bodø Nu knyttet til at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett har foreslått å avvikle en prøveordning med flere lærere på ungdomstrinnet.

Bakgrunn: Dramatisk for Bankgata – fire lærere må gå og – Prioriterer heller de yngste elevene

Prøveordningen var iverksatt av den rødgrønne regjeringen i 2012, og skulle vare i fire år.

– Utelukkende politisk motivert

I Bodø har Bankgata ungdomsskole hatt fire ekstra lærere ansatt som del av ordningen. Formålet var å forsøke å forebygge det store frafallet i videregående skole, gjennom å øke den faglige støtten til de svakeste elevene. Ordningen er enda ikke evaluert, og det er således umulig å si at forsøket har vært mislykket eller en suksess.

(Rektor ved Bankgata ungdomsskole beskriver dog at ordningen uten tvil har «gitt resultater»).

Avviklingen fremstår derfor som utelukkende politisk motivert – Høyre ønsker å fjerne fokus fra et prosjekt deres politiske motstandere stod bak – på tross av at det kan ha hatt betydelige positive effekter.

Som det også fremkommer i de samme Facebook-statusene er at Høyre i regjering satser på tidlig innsats.

Det skal satses på flere lærere i 1-4-klasse. Bodø og Nordland Høyre kaller dette en prioritering at de fleste midlene må settes inn tidlig i skoleløpet, og at det er årsaken til at partiet nå fjerner midlene i ungdomsskolen. Arbeiderpartiet – både lokalt og sentralt – støtter selvsagt en satsing på flere lærere tidlig i skoleløpet. Vi er glad for at Høyre endelig kommer etter.

Underlig prioritering

Jeg er også enig i at dette er uttrykk for en politisk prioritering.

Men det er for det første en underlig prioritering. Dersom man erkjenner at problemer med lese-, skrive-, og leselæringen best motvirkes i 1.-4.-klasse, og at dette ikke er et nytt problem, så er kuttene på ungdomsskolen intet mindre enn en fallitt-erklæring overfor de elevene som i dag går i 8.-10.-klasse og har problemer med basisferdighetene.

Det selverklærte skolepartiet Høyre gir dem opp!

Ekstra bekymringsfullt er det når Bankgata skole selv rapporterer at det «er ingen tvil om at dette har gitt resultater».

Men det er også greit å merke seg Bodø Høyres (og Nordland Høyres?) «prioritering» av de yngste elevene. Hvilke prioriteringer partier gjør kommer best og enklest til syne i budsjettbehandlingen.

Høyres Joakim Sennesvik uttaler at «Vi i Høyre ønsker heller..». Det er en sannhet med modifikasjoner. Fordi «Vi i [Bodø] Høyre» mente i alle fall ingenting om skolesatsing da de hadde muligheten til det i budsjettbehandlingen i desember 2016. «Vi i [Bodø] Høyre..» var mest opptatt av å «jobbe smartere» og å «få mer igjen for pengene» - som vanlig å kunne spesifisere hva de mente med det.

(Artikkelen fortsetter under illustrasjonen.)

Illustrasjon: Bodø Arbeiderparti

Dette bildet viser veldig tydelige hvilke prioriteringer de ulike politiske sidene gjør. Det første punktet i samarbeidspartiene Ap, Rødt, SV, Sp og MdGs forslag til budsjett viser en klar og tydelig satsing på skolen gjennom å tilføre over 60 millioner til skolesektoren over de neste fire årene.

Til sammenligning er Høyres første punkt «Ikke økning av skattetaksten» for eiendomsskatten. Deretter kommer Høyres forslag til endringer i Oppvekst og Kultur. Flere lærere er ikke nevnt med ett eneste ord! Dette viser klart hva som er Høyres førsteprioritet: å sikre at de som har mest ikke skal bidra mer til felles løsning av fellesskapets utfordringer i fellesskolen.

Til valg på skolepolitikk

Bodø Arbeiderparti gikk til valg på å gjøre gode Bodø-skoler bedre, med et særlig fokus på de minste. Vi jobber hver dag for å oppfylle dette løftet, og fra høsten 2016 hadde vi 30 flere lærere enn ved skolestart 2015.

Men for å oppfylle løftet er vi avhengige av trygge rammer, hvor tilskuddene fra statlige myndigheter ikke bare følger kostnadene, men også øker noe. I forrige års alternative statsbudsjett foreslo Arbeiderpartiet en økning i kommunenes frie inntekter (utover regjeringens forslag) tilsvarende 25 millioner for Bodø kommune, pluss ca 15 millioner i øremerkede midler.

Dette er penger som ville kommet godt med i en bunnskrapt kommunekasse, men som vi ikke kan forvente å få med dagens regjering.

 

Av Øystein Mathisen og Thor Arne Angelsen, bystyrerepresentanter Bodø Arbeiderparti

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.