Illustrasjonsbilde. Foto: Bodø kommune

Kommunen slipper millionregning etter Stormen-tvist

Bodø kommune er frikjent på alle punkter i en erstatningssak Braathen Landskapsentprenør AS reiste etter byggingen av Stormen.

Kravet var på knappe 14 millioner kroner og firmaet må også betale kommunens saksomkostninger på 377. 000 kroner.

Braathen Landskapsentprenør AS gikk til sak mot Bodø kommune fordi de mente de var forbigått i anbudstildelingen for opparbeiding av uteanleggene ved Stormen. Jobben gikk til Norsk Revegetering som hadde både lavest pris og totalt sett det beste tilbudet.

Dette ble påklaget av Braathen Landskapsentreprenør, som mente Norsk Revegetering ikke oppfylte kvalifikasjonskravene.  Braathen Landskapsentreprenør AS saksøkte Bodø kommune med krav om 13,7 millioner kroner pluss renter og sakskostnader. Dette ble avvist av Salten Tingrett, men samtidig har selskapet fått erstatning på vel 100 000 kroner for utgifter de har hatt ved å delta i anbudsprosessen.

– Dette er den siste av to erstatningssaker mot Bodø kommune etter byggingen av Stormen, sier prosjektleder Dagfinn Nilsen.

(Pressemelding)

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.