Bodøværingene må forberede seg på massiv flyaktivitet fra 22. mai. Bildet er fra ACE i 2015. Foto: Martin Mellquist

Massiv øvelse i Bodø - jagerfly i lufta fra 08.00 til 17.00

Norge, Finland og Sverige arrangerer øvelsen Arctic Challenge Exercise (ACE) fra 22. mai til 2. juni 2017. 

Under den multinasjonale øvelsen vil det være med over tusen deltakere og over hundre militære fly, opplyser Forsvaret i en pressemelding.

Hovedaktiviteten vil være i Bodø, Luleå i Sverige og Rovaniemi i Finland. Norge, Finland, Sverige, Nederland, Belgia, Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Sveits og USA deltar på ACE 17.

Planlegger sammen

Årets Arctic Challenge Exercise er den tredje øvelsen som Norge, Finland og Sverige organiserer og planlegger sammen. Øvelsen har foregått hvert andre år siden 2013. I år er den ledet av det finske luftforsvaret, som har hovedansvar for planlegging, og at øvelsen spiller ut over de nordlige delene av vertslandene. 

– Nå er vi midt i en travel planleggingsperiode. Vi har ukentlige møter, og alt er foreløpig i rute, sier major Trond Ertsgaard som er ansvarlig for ACE 17 i Bodø.

ACE er del av Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), som er samtrening mellom Finland, Norge og Sverige. På tilnærmet ukentlig basis trener landene sammen mellom landegrensene i oppdrag som inneholder kombinert kamptrening i luften, med utflygninger fra deres baser i nord. Å sette sammen en større øvelse med flere nasjoner involvert, gir et kostnadseffektivt treningsutbytte med bredt spekter for alle parter. 

Luftoperasjoner i krisesituasjoner

Scenarioet i øvelsen tilrettelegger samtrening for multinasjonale styrker, der de øver sammen på luftoperasjoners gjennomføring i krisesituasjoner. 

Oberst Petteri Seppälä, øvelsesleder fra luftoperasjonssenteret til Luftforsvaret i Finland sier at ACE 17 er en unik realistisk luftøvelse i verdensklassen fordi den planlegges, forberedes og gjennomføres i et tett samarbeid mellom de tre nasjonenes luftforsvar. 

– Alle de multinasjonale aktørene og det brede spekteret med militære fly gjør det interessant og utfordrende med tanke på planlegging og gjennomføring. Øvelsen viser det finske, norske og svenske luftforsvarets allsidighet og den gode samarbeidsevnen vi har, sier oberst Petteri Seppälä.   

Ressurssterk deltakelse

De tolv nasjonene som deltar, vil bidra med over tusen deltakere og over hundre militære fly. 

– Det kommer 500 gjester til Bodø. Vi er svært opptatt av at gjestene skal bli godt tatt imot, og at våre egne deltakere blir ivaretatt. Publikum kan forvente aktivitet i luften mellom 08.00 og 17.00 under øvelsen, med forbehold om endringer underveis, sier major Trond Ertsgaard.

I tillegg til jagerfly, transport- og forbindelsesfly, tankfly, elektronisk krigføringsfly, transporthelikopter og 330 skvadrons redningshelikoptre, vil også Luftvernbataljonen være med på øvelsen med bakkestyrker. 

Sjøforsvaret vil støtte øvelsen med personell og fartøy. For første gang vil det også være med et amerikansk B-52H bombefly. Flyet vil ikke lande på noen av basene, men delta i et luftoppdrag på slutten av øvelsen.

(Pressemelding)

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.