Foto: Egil Rogstad

Med dette grepet vil kommunen sørge for lavere priser i Nordlandshallen

I en sak til formannskapet i Bodø kommune, anbefaler rådmann Rolf Kåre Jensen å innvilge en kommunal garanti på hele 40 millioner kroner til Bodø Spektrum AS.

Bakgrunnen er at selskapet ønsker å ta opp et lån på tilsvarende sum i Kommunalbanken. Fra før har selskapet, som er heleid av Bodø kommune, et lån på 21 millioner kroner i banken.

I sakspapirene heter det at dette vil redusere renteutgiftene, noe som igjen vil medføre lavere priser for brukerne - altså leietakerne/besøkende i Bodø Spektrums anlegg.

– Rådmannen er positiv til å stille kommunal garanti overfor selskapet i form av en selvskyldnerkausjon. Dette innebærer selvfølgelig en risiko, hvis selskapet ikke kan innfri sine forpliktelser, kan låntaker gå direkte på kausjonisten, som da må dekke forpliktelsen. En rentefordel vil også gi mange brukere en fordel i lavere priser på billetter/leie enn alternativet ved ikke å stille en slik garanti/kausjon.

Saken skal behandles 9. mars. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.