coop-lars

Nå er alt klart for
nye City Nord på hele
65.000 kvadratmeter

Skrevet av:

Publisert: 06.11.2013 12:57 - oppdatert: 06.11.2013 12:59

Med kjøpet av denne eiendommen er alt klart for City Nords megautvidelse på Stormyra. Tilsammen har Coop Nordland brukt rundt 65 millioner kroner på å sikre seg tomtene. Rivingen av eksisterende bygg starter i mars 2014.

Nylig kjøpte Coop Nordland Verkstedveien 4, hvor Telehuset ligger. Etter det Bodø Nu erfarer var prisen rundt 15 millioner kroner for den 1,5 mål store tomta. Eier var John Salomonsen.
Fra før har Coop Nordland kjøpt de to naboeiendommene, der Europris og Centrum Bil holder til.
Europristomta på cirka 2,5 mål ble solgt av Tor Finstad for rundt 20 millioner kroner.
Centrum Bil-eiendommen på cirka seks mål ble solgt av Arve Østensen for rundt 30 millioner kroner.
Tilsammen har Coop Nordland brukt 65 millioner kroner på å kjøpe opp hele området mellom City Nord og det nye Bodø Storsenter.

Roser kommunen

– Nå har vi sikret oss. Dette er en frisk satsing som gjør at vi tar et enda sterkere grep om varehandelen i regionen, sier Lars Arve Jakobsen, administrende direktør i Coop Nordland.
Coop Nordland er i innspurten på planprosessen.
– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Bodø kommune og PMN-komitéen. Jeg vil rose kommunen. Man har hele tiden vært løsningsorientert, sier Jakobsen.
Detaljreguleringen pågår i disse dager. Endelig behandling skjer i bystyret i februar – uten at det er knyttet noe spenning til den.
– Hele prosjektet er innefor de reguleringsbestemmelser som er satt for området, så det vil overraske meg stort om ikke dette går greit.

XXL Sport og Europris

Rivingen av byggene til Europris, Telehuset og Centrum Bil starter allerede i mars til neste år.
I mai starter byggingen.
Det nye bygget – på 25.000 kvadratmeter – skal være klart til julehandelen 2015.
Og med denne utvidelsen blir City Nord en av Norges 10 største kjøpesenter – med sine 65.000 kvadratmeter.
Fra før er det kjent at XXL Sport og Europris vil etablere seg i det nye bygget.
– Vi er i samtaler med 15-20 aktuelle interessenter. Det er mange positive prosesser, sier Jakobsen.
XXL Sport vil erfaringsmessig kreve opp mot 4.000 kvadratmeter.
Utvidelsen vil gi 150 nye arbeidsplasser. Med det vil hele 500 mennesker ha sitt daglige virke på det nye City Nord.

Sentrums situasjon

– Hva med sentrum? Mange vil mene dette truer sentrums eksistens ytterligere?
– Som en del av myndighetenes krav, er vi pålagt å levere en konsekvensanalyse i forbindelse med utvidelsen. Denne viser at handelsvolumet i Bodø faktisk er mindre enn i sammenlignbare byer. Analysen viser at det er godt rom for mer handel, både i forhold til sentrum og i forhold til distriktene.
– Men det er vel ikke tvil om at sentrum vil få det enda vanskeligere?
– Jeg vil heller snu litt på flisa og si at man i Bodø er heldig stilit – siden City Nord ligger så nært sentrum. I mange andre byer ligger det store kjøpesenteret to mil utenfor sentrum. Det er virkelig truende . Vi har omtrent gangavstand til sentrum, og  jeg mener sentrum og City Nord styrker hverandre, sier Jakobsen.

 


Mest leste

Debatt

Bodø Nu oppfordrer leserne til debatt!
Du er hjertelig velkommen til å kommentere artikkelen. Alle innlegg forhåndsgodkjennes – det vil normalt ikke bli godkjent innlegg på natta. Bodø Nu ser helst at du kommenterer under ditt fulle navn, og du kan velge å bruke din innlogging på sosiale medier som Twitter, Google+ eller Facebook for å kommentere her.

  • Kjell HS J

    Hva er byutvikling? Hva er sentrum? Om Jakhelln fortsatt skulle hatt monopol på handelen i Bodø, hadde vi fortsatt hatt én stor kjøpmann på Hundholmen og en befolkning på ca 400. På 1840-50-tallet ville staten frata Bodø bystatusen, som byen fikk i 1816, pga. manglende utvikling i befolkning og handel.
    Når en by vokser er det naturlig at det etableres flere områder med handel og service, jf. utviklingen av de største norske byene. Sentrum kan ikke for all tid være avgrenset til en radius på 200 meter rundt det opprinnelige torvet. Stormyra og Plassmyra er i dag en del av Bodø sentrum, jf. medias omtale av f.eks. Mørkved og Løpsmark som «utenfor Bodø».
    Patetisk var det da diskusjonen om plassering av hurtigbåtterminalen gikk i media for noen år siden. Å plassere den sammen med jernbanen og hurtigruta, for å få en god kollektivlogistikk, var av flere betegnet som «for langt fra sentrum».
    I stedet for stadig å bygge ned matjord på Bertnes for fremtidig byutvikling (som ingen protesterer på), bør tilsvarende arealer i sentrum tas i bruk til boliger, offentlig og privat service og handel for å få en effektiv og miljøriktig sentrumsutvikling og som bidrag til en fornuftig byfortetting.