Slik blir omleggingen for de som kjører (blått) og de som sykler og går (gult). Illustrasjon: Statens vegvesen

Nå legges trafikken om på Stormyra

Årsaken er at det skal bygges bru over riksvei 80. Dermed skal trafikken legges om. 

Forberedelsene er i gang på siden av eksisterende veg, men om kort tid blir det omlegginger som berører trafikantene. Dagens rundkjøring på Stormyra erstattes med en ny, midlertidig rundkjøring på riksvei 80, litt nærmere Bodøelv, skriver Statens vegvesen på sine hjemmesider. 

Ikke lenger rett fram

Den største endringen er at de som kjører riksvei 80 til og fra sentrum ikke lenger kan kjøre rett fram på Stormyra. I stedet må de via midlertidig veg og rundkjøring i Kirkeveien og Junkerveien.

– Dette er nødvendig fordi vi trenger plass til å bygge bru fra Hålogalandsgata over riksvegen. Brua skal knyttes sammen med Kirkeveien og Junkerveien i en ny rundkjøring, forklarer Bardal.

Det blir fortsatt åpent mellom riksvegen og Hålogalandsgata, men på omlagt trasé. Inn- og utkjørselen mellom Shell og Hålogalandsgata er allerede stengt, slik at adkomsten heretter kun er fra Stormyraveien.

– Vi har omfattende arbeider foran oss, og det blir flere omlegginger før vi er i mål. De neste månedene er det anleggsaktivitet samtidig på Stormyra og i Thallekrysset. Det midlertidige vegsystemet har færre kjørefelt og nedsatt hastighet, så vi anbefaler at folk beregner mer tid til å passere gjennom anleggsområdet. Vis hensyn til hverandre og de som arbeider nært vegen.

Arbeidene med den nært forestående omleggingen vil skje på kvelds- og nattestid, når det er minst trafikk. Omkjøringen blir skiltet. 

Myke trafikanter

Det blir nye endringer også for de som sykler og går, men kryssingen av riksvei 80 mellom Kirkeveien og Hålogalandsgata vil bli opprettholdt.  

Gang- og sykkelvegen langs riksveg 80 er allerede stengt mellom Herredshuset og Stormyra, men vil snart bli stengt også mellom Stormyra og Bodøelv. Årsaken er at det skal bygges sykkelveg med fortau i samme trasé.

– Her anbefaler vi Gamle Riksvei som en alternativ trasé i anleggsperioden, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

FAKTA Slik skal det bli i området:

Dagens rundkjøring på Stormyra flyttes litt nærmere Bodøelv.

Den nye rundkjøringen på Stormyra blir tre-armet.

Hålogalandsgata forlenges på en ca. 80 meter lang bru over riksvegen.

Brua knyttes sammen med Kirkeveien og Junkerveien i en ny rundkjøring.

Det blir sykkelveg med fortau på brua. 

Rv. 80 skal senkes i terrenget under brua. Det blir sykkelveg med fortau langs rv. 80 fra Bodøelv til Thallekrysset. Når anlegget er ferdig vil myke trafikanter dermed passere Stormyra uhindret av biltrafikken.

«Nye Stormyra» skal etter planen være fullført neste år.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.