Denne veistrekningen stenges på mandag. Illustrasjon: Bodø kommune

Nå stenger denne veien – åpner ikke igjen før til sommeren

Årsaken er at det skal etableres nytt fortau langs veistrekningen, opplyser Bodø kommune. 

– Bypakke Bodø har igangsatt et fortausprosjekt for å sikre trygg ferdsel og en tryggere skolevei for barna på Tverlandet. Arbeidene med fortauet er kommet godt i gang og vil resultere i et nytt fortau fra lyskrysset ved riksvei 80 og opp til togstoppet. Strekningen er på rundt 200 meter. 

I forbindelse med blant annet masseutskifting i eksisterende vei, blir veien stengt for gjennomkjøring fra og med mandag 3. april. Vår entreprenør Betongarbeid og transport AS vil legge opp til at gående kan passere sikkert gjennom anleggsområdet. Arbeidsområdet vil være sikret med anleggsgjerder.

Alternativ kjøreadkomst via den andre avkjørselen til Hagebyen. Togstoppet vil kunne nåes derifra.

Stengingen vil vare fram til 9. juni.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.