Rektor Bjørn Olsen er godt fornøyd med søkertallene. Foto: Nord universitet

Nord universitet øker mest i popularitet i hele landet

 Det skriver universitetet i en pressemelding.

Hele 5301 søkere har Nord universitet som sitt førstevalg til 3035 studieplasser. I 2016 var det til sammenlikning 4642 førsteprioritetssøkere til Nord universitet

– Jeg er svært glad for den solide økningen i antallet studenter som ønsker seg til Nord universitet. Dette viser at vi har attraktive utdanninger og gode fagmiljøer, som studentene aktivt søker seg til, sier rektor Bjørn Olsen.

Tendensen med sterk økning i søkningen til helsefagene sykepleier, vernepleier og farmasi fortsetter. Nord universitet har i snitt omtrent fire søkere per plass på våre sykepleierutdanninger. Det er også svært god økning i søkningen til utdanningene i sosialt arbeid.

Økningen i interessen for de blå-grønne fagene fortsetter også, og både havbruksdrift og ledelse, husdyrvelferd og i særstilling dyrepleie er svært populært blant søkerne til Nord universitet.

Det er stabilt god søkning til økonomifagene, med en solid økning i søkermassen til bachelorutdanningene i økonomi og ledelse samt eiendomsmegling. Også fag som spillteknologi, 3D Art, Animation and VFX samt Human Resource Management har høy søkning.

Innenfor lærerfagene er bildet nyansert. På landsbasis går søkningene til grunnskolelærerutdanningene noe ned, mens bildet ved Nord universitet viser totalt en stabil søkning fra 2016 til 2017. Se ellers egen omtale av rekrutteringen til lærerutdanningene i Nord-Norge nedenfor.

– Alt i alt er jeg godt fornøyd med søkertallene til lærerutdanningene, det første året hvor vi kun rekrutterer til den femårige masterutdanningen. Det er utrolig viktig for utviklingen av kompetanse i hele samfunnet at vi klarer å rekruttere nok lærere, og vi ved Nord universitet skal satse tungt på disse studiene også fremover, sier rektor Bjørn Olsen.

Utfordringene med å rekruttere lærere i Nord-Norge har fått særskilt oppmerksomhet i år, og det har vært satt inn ekstraordinære tiltak både på institusjonsnivå, fra Fylkesmann, kommuner og fylkeskommuner. Kunnskapsdepartementet har støttet opp om arbeidet med ekstraordinær økonomisk støtte til rekrutteringsarbeidet, samt tiltak rettet mot søkere generelt og i de nordnorske fylkene spesielt.

Tallene viser en solid økning i søkertallene til lærerutdanningene i alle de tre nordnorske fylkene. I 2016 var det 161 personer som søkte en lærerutdanning i Nordland, i 2017 er tallet hele 229, en økning på 42,2 prosent.

(Pressemelding)

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.