Professor og prosjektleder Odd Jarl Borch forbereder seg på en fremtid med mer maritim aktivitet i nordområdene. Foto: Linda Storholm/High North News

Odd Jarl får 14 forskere og over 10 millioner i fanget

Handelshøgskolen ved Nord universitet har fått innvilget statlig støtte fra program for samfunnssikkerhet i Norges forskningsråd, til et internasjonalt forskningsprosjekt innenfor sikkerhet og beredskap.

I prosjektet skal en studere beredskapsledelse i store krisesituasjoner. 

Samvirke

 – Vi vil spesielt se på hvordan samvirket fungerer mellom de mange offentlige, private og frivillige organisasjonene som deltar ved store hendelser, sier prosjektleder professor Odd Jarl Borch ved Nordområdesenteret, Handelshøgskolen Nord. 

Samarbeid over landegrensene vil være sentralt i arbeidet. Forskerne vil øke den faglige forståelsen for organisasjon- og ledelsesutfordringer ved store redningsaksjoner og kompetansebehov knyttet til samvirkeledelse. Målet er også at det skal produseres lærebøker og prøves ut ulike treningsopplegg underveis, blant annet ved bruk av den nye beredskapsledelsessimulatoren ved Nord universitet.

Prosjektet har fått navnet «Marec -Interorganizational coordination of mass rescue». Det er en spin-off fra Marpart-prosjektene ved Nordområdesenteret, finansiert av Utenriksdepartementets Arktis 2030-program og Nordland fylkeskommune, der en særlig har sett på den maritime beredskapen i nordområdene. 

To av 26 innvilget

Prosjektet vil engasjere 14 forskere fra seks ulike land. Fra Norge deltar UNIS på Svalbard, Norges arktiske universitet og Politihøgskolen. I tillegg deltar universiteter fra Grønland, Canada, Island, Sverige og Russland. Totalrammen for prosjektet er på 10,5 millioner kroner, hvorav åtte millioner kommer fra Norges Forskningsråd. Det var 26 søknader til programmet, og bare to søknader ble innvilget.

– Vi er glade for den faglige anerkjennelsen som denne bevilgningen representerer. Bevilgningen vil styrke vårt internasjonale arbeide med de toneangivende universitetene i nordområdene, og vår kontaktflate mot nødetatene og de øvrige delene av beredskapsapparatet, både i Norge og i våre naboland, sier Odd Jarl Borch.

(PRESSEMELDING)

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.