Ordfører, klippfisk og rolleforståelse

 «..og ordføreren stikker symptomatisk nok av igjen, denne gang for å sole seg i glansen av et prosjekt kommunen knapt har noe av æren for, nemlig satsingen på klippfiskproduksjon.»

Bodø Nus Markus A. Jensen reagerer i en kommentar 10.mars på at ordføreren forlot Bodø Formannskap mens de politiske partiene ble orientert om eiendomsskatten. Ordføreren hadde en avtale med en nyskaper innen byens næringsliv.

I Bodø har vi vært så heldige å ha dyktige ordførere som tar aktivt del i hele bysamfunnets utvikling. Ordfører Ida Pinnerød er intet unntak. Hun har et stort engasjement med besøk i kommunens skoler, barnehager og omsorgstilbud, i tillegg til byens næringsliv på ulike arenaer. For næringslivet er det betryggende å ha en ordfører som kjenner utfordringer og betingelser i det lokale næringsliv og som deltar i markeringer som er viktige både for bedriftseier og ansatte.

Bodø kommune har gode administrative rutiner på at det alltid er en ansvarlig politisk leder som overtar når ordføreren representerer kommunen etter skikk og tradisjon, eller tar sine velfortjente ferie- og fridager med familien. Ordfører Ida Pinnerød har aldri stukket av fra sitt ansvar.

Til Jensens orientering kan nevnes at Pinnerød hadde flere partifeller og en varaordfører, som fulgte orienteringen om eiendomsskatten i Formannskapet.

Jensen og Bodø Nu må gjerne ha sin oppfatning av en ordførers rolle, men kritikken i nevnte kommentar er feilslått!

Astrid T. Olsen

Næringsdrivende og bystyrerepresentant SV

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.