Nordlendingene sammenlignes med nedgravde lik i en kommentar av professor Kjell Arne Røvik. Det får Rune Nilsen til å steile. Illustrasjonsbilde: Pixabay

– Over mitt lik!

 Nord-Norge står ved en korsvei. Skal vi fortsatt være tre fylker eller tvinges over i én eller to regioner?

Sett fra redaksjonen til avisa Nordlys er svaret krystallklart. Nord-Norge må bli én region. En sterk stemme, en region med muskler som kan kapre statlige funksjoner. Hvilke? Det er det ingen som vet.

Komplett ulogisk

For her kommer problem nummer én. Hvorfor skal vi ha større regioner? Hvilke statlige oppgaver blir delegert ut i Norges langstrakte land? Det vil ikke regjeringen si noe om. Det kan bli mye og det kan bli svært lite.

Det finnes heller ingen logikk i den foreslåtte inndelingen. Rogaland skal bestå som fylke, mens det altså ytres ønske om at hele Nord-Norge skal bli én region.

Den aktøren som så langt har vært klart mest hissig på grøten, er avisa Nordlys og politisk redaktør Skjalg Fjellheim. Det er noe manisk over de kommentarene og lederne han fører i pennen.

Hør bare:

– Samtidig vil vi advare mot å legge avgjørelsen i hendene på nordnorske fylkespolitikere som vil at alt skal være som før.

Demokratisk fallitt

Du verden! Fjellheim og Nordlys mener at demokratiet har spilt fallitt. Nordlendingene vet ikke sitt eget beste, derfor må staten sette oss under administrasjon. Det var da også en måte å tolke avisens samfunnsoppdrag på.

I det hele tatt, det er noe ekkelt udemokratisk og skremmende diktatorisk over regions-hysteriet som Nordlys går i spissen for.

Vi har altså havnet i en situasjon hvor lokal tilhørighet og regional identitet brått blir definert som reaksjonært og bakstreversk. Og det i en tid hvor resten av verden jakter på nettopp dette; det ekte og det nære.

Nedgravde lik

En annen Troms-stemme, professor i statsvitenskap Kjell Arne Røvik, slår i en kommentar fast at innbyggerne i Nordland har den sterkeste identiteten i landsdelen. Det skulle man kanskje tro var udelt positivt, men slik er det visst ikke. Røvik frikjenner kritikken mot politikerne som ikke har klart å samle de tre nordnorske fylkene.

Hvorpå han konkluderer:

– Jobben de har stått overfor kan sammenliknes med det å skulle flytte på kirkegårder: Man får overhodet ingen hjelp av de som ligger der!

Når en professor i statsvitenskap – som formodentlig vet hva han snakker om – sammenligner lokal og regional tilhørighet med et knippe nedgravde lik, da sier dette alt om hvilket nivå debatten har havnet på.

Nei fra næringslivet

Så er det også slik at avisen Nordlys og politisk redaktør Skjalg Fjellheim mener regjeringen må lytte til andre aktører enn mosegrodde og reaksjonære politikere.

– Næringslivet må ha en tung stemme som blir vektlagt i de videre prosessene, skriver Fjellheim.

Vel, Avisa Nordland har sjekket status på dette området. Næringstopp Morten Jakhelln synes ideen om ett Nord-Norge er dårlig (krever innlogging). 

Og han har så langt ikke funnet noen næringslivsledere i Nordland som støtter et slikt prosjekt. Derimot mener Jakhelln at det kan være lurt å dele Nord-Norge i to – ved Gratangen.

Men politisk redaktør Fjellheim mener sikkert at det er næringslivstoppene i Troms man skal lytte nøye til.

Akkurat nå er Nordland under et massivt angrep fra noen der ute som har fått det for seg at veien til suksess er å bygge et nordnorsk Titanic. Et monsterskip som skal seile inn i fremtidens soloppgang. Faren er overhengende for at også dette prosjektet sender passasjerer og besetning rett ned i en iskald og våt grav, for å holde oss til Røviks terminologi.

Det faktum at Nordland er et velfungerende fylke med sterke regioner bør ikke være noe argument for at vi skal tvangsfusjoneres og redde et haltende Troms og et vaklevorent Finnmark.

Rune Nilsen er kreativ leder i Bodø Nu Respons. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.