Kjell Lorentsen og Gigante Havbruk ville bygge verdens største merde, men fikk foreløpig nei fra myndighetene. Foto: Mariell Tverrå Løkås

Ville bygge verdens største oppdrettsmerd ved Fugløya

Oppdrettsselskapet Gigante Offshore sendte søknad om å få bygge verdens største oppdrettsmerd i Gildeskål i Nordland.

– Det er flere årsaker til at vi ønsker å bygge denne. Den viktigste er at vi ønsker å beherske mer eksponerte lokaliteter enn vi gjør i dag. Vi har vurdert yttersida av Fugløya som et passende sted for å teste ut en slik konstruksjon, med åpent hav mot nord og vest, sa Lorentsen til Nrk i forbindelse med planene. 

Ville doblet produksjonen

Den såkalte supertankmerden skulle etter planen bli 500 meter lang og ha en diameter på 40 meter. Merden skulle kunne produsere 10.000 tonn laks i året, noe som tilsvarer kapasiteten på 8,5 laksekonsesjoner – og er det samme som konsernet Gigante Havbruk produserer i året i dag.

Prisen på prosjektet er estimert til cirka 600 millioner kroner, ifølge Fiskeribladet Fiskaren.

Anlegget var et av i alt fem prosjekter som søkte om såkalte utviklingstillatelser, som er en særlig type tillatelser innenfor akvakultur som gjelder både laks, ørret og regnbueørret.

Forskriftsendringen som gir Fiskeridirektoratet mulighet til å tildele utviklingstillatelser kom i slutten av november 2015, og skal bidra til å utvikle teknologi som kan løse en eller flere av utfordringene som akvakulturnæringen står overfor, ifølge en artikkel på Nrk sine hjemmesider. Der beskrives anlegget utenfor Fugløya som et som ville revolusjonere oppdrettsnæringa. 

Men Gigante fikk nei. 

Planene i det uvisse

Under Opplyst-konferansen i dag fortalte Lorentsen litt om årsaken til avslaget: 

– Vi søkte om å få bygge en ny type sjøanlegg. Men jeg skrev en for dårlig søknad, og fikk den i retur. Mitt kompetansenivå er rett og slett ikke godt nok, så der må vi få hjelp av andre, sa han til publikum. 

Les mer: – Først de siste dagene jeg har skjønt at vi har dårlig omdømme

Nå forteller han at planene inntil videre er i det uvisse, men at de ikke er lagt på is. 

– Vi møtte blant annet sterke protester fra enkelte krefter i lokalmiljøet. Men det var ikke det som satte en foreløpig stopper for planene, sier han. 

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.