Tora Dalheim mener regjeringens kontantstøtteøkning er feilslått politikk. Foto: AUF i Nordland

– Regjeringen oppfordrer til eldgamle kjønnsrolle-mønstre

Så ble det budsjett i år og, da. Fire slitne partiledere kom endelig til enighet etter lange kamper, og lørdag presenterte de budsjettet sitt for 2017. Tre kvinner og en mann. 75 prosent av de fire som sto der var kvinner, og likevel skrøt de av et budsjett som latterliggjør likestillingskampen, en kamp som tydeligvis er ganske mye tøffere enn man skulle tro i det 21.århundre. Kristelig Folkeparti fikk det som de ville. Kontantstøtten øker fra 6.000 kroner månedlig, til 7.500 kroner. Jeg kan bruke mange ord for å beskrive akkurat det, men mest av alt er det flaut.

Livet i barnehagen er starten på norske barns utdanningsløp. Det er en arena for sosialisering, for å lære om respekt for andre mennesker, lære om å følge regler, lære om å krysse gata og lære om å være en del av et mangfoldig fellesskap, slik Norge heldigvis er. Barnehagen bidrar både til barns kognitive og fysiske utvikling, som er svært viktig å ha med seg for den videre obligatoriske skolegangen. I barnehagen lærer man lek og moro, og å ha glede av å tilbringe tid med andre mennesker, også utenfor barnehagens fire vegger. I barnehagen lærer barn av innvandrere lettere det norske språket og å være en del av det norske samfunnet, som er en viktig del av integreringen. Barnehagen er gull verdt. 

Ikke nok med at barnet har godt av å gå i barnehage, barnehage er viktig for hele familien da den gir mor mulighet til å gå ut i jobb etter endt foreldrepermisjon. At mor kommer tilbake i jobb etter at barnet har begynt i barnehage, er både bra for mor, for arbeidsplassen og for barnet. Det fremmer likestilling, og det fremmer integrering av innvandrerkvinner som trenger å komme seg ut i jobb for å lettere lære seg norsk og dermed ta del i det norske samfunnslivet. 

Konklusjonen til nå er at barn i barnehage er bra og at mor i arbeid er bra. Så var det denne kontantstøtten da, som bare øker og øker med den borgerlige regjeringen. Nå til 7.500 kroner i måneden, som er et reelt godt alternativ til lavtlønnede mødre som heller vil motta disse pengene enn å gå ut i jobb igjen og betale for barnehageplass. En fersk analyse fra NAV viser at det særlig er kvinner med innvandrerbakgrunn som velger å motta kontantstøtte i stedet for å gå ut i jobb, de kvinnene som kanskje i størst grad trenger å være en del av et trygt, norsk arbeidsliv.

Den samme ferske analysen fra NAV viser også at etter kontantstøtten økte i 2014, som var den borgerlige regjeringens første statsbudsjett, har sysselsettingen blant mødre blitt betydelig lavere (beskrevet i artikkel på NAVs hjemmesider fra 21. oktober 2016). Den borgerlige regjeringen burde kanskje tatt dette som et lite hint i behandlingen av neste års statsbudsjett, som et lite tegn på at den kontantstøtten ikke akkurat er den beste ideen for et trygt og inkluderende arbeidsliv, for å si det mildt.

Men jeg skal slutte å si det mildt. Den borgerlige regjeringen oppfordrer til eldgamle kjønnsrollemønstre. De oppfordrer til å la friske, arbeidsdyktige mødre stå ved kjøkkenbenken. De oppfordrer til å gjøre det vanskeligere for innvandrerkvinner og lavtlønnede og velge arbeid og barnehage til fordel for kontantstøtte. De oppfordrer til å hemme integrering. De oppfordrer til å frata barn et viktig år i barnehagen, hvor man knytter bånd og utvikler seg på uerstattelige måter. De oppfordrer til et mindre likestilt og inkluderende arbeidsliv. Og «de» er menneskene som sitter med makta i Norge. Det er direkte flaut at makthaverne, hvor tre av fire partiledere er kvinner, velger å sette likestillingen flere hakk tilbake i tid. 

Norge trenger en ny regjering, en regjering som fortsatt tar likestillingskampen på alvor, også i arbeidslivet. Vi trenger en regjering som iverksetter tiltak som fremmer integreringen heller enn å hemme den. Norge trenger en regjering som tar tidlig innsats på alvor, også før barna begynner på skolen. Arbeiderpartiet ønsker å avvikle den tradisjonelle kontantstøtten, fordi bare slik får vi friske og arbeidsdyktige mødre ut i arbeidslivet etter foreldrepermisjonen er over, og livsglade og lærevillige ettåringer i barnehagen. Norge trenger en Arbeiderparti-styrt regjering mer noensinne, for barna, for kvinnene, for mennene, for innvandrerne, for fellesskapet. For du vet: Alle skal med.

Tora Dalheim, styremedlem AUF i Nordland

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.