Stormen Konserthus har solt seg i glansen av et prisdryss uten like. Men lite er sagt om byggenes tilstand i de to årene de har vært i drift. Foto: Rune Nilsen

Sannheten om Stormen

Denne saken ble opprinnelig publisert 10. november i år. Den republiseres som en del av Bodø Nus årskavalkade for 2016. 

Stormen konserthus og bibliotek er Bodøs skinnende suksesshistorie, til 1,2 milliarder kroner - attpåtil uten budsjettsprekk.

De hvite granittbyggene i hjertet av Bodø er hyllet for sin vakre arkitektur verden over.

En rekke internasjonale magasiner og nettsteder har løftet frem Stormen, og senere i måneden kjemper prosjektet med fem andre om å bli verdens beste nybygg i 2016.

Det har Bodø kommune vært ivrig etter å fortelle om.

Det kommunen ikke har fortalt om, er byggets tilstand i de to årene siden åpning.
Bak kulissene har ikke alt vært som det skal.

 * Siste liste over feil og mangler på byggene, sendt ut fra Stormen Konserthus KF i starten av november, består av 10 sider og 262 punkter

* Ledelsen i Stormen har i nærmere to år hatt liten oversikt over arbeidet med å utbedre disse

* Den manglende informasjonen fra kommunen har vært tema i Stormen Konserthus KFs styremøter

* Konserthuset holdt stengt hele juli grunnet reklamasjonsarbeid

* Selv om mange av punktene på Stormens liste ble rettet i sommer, gjenstår fortsatt 60 punkter, hvorav noen større reklamasjonssaker

* Ettårsbefaringen av byggeprosjektets mange leveranser er nettopp gjennomført, kraftig forsinket

* Stormen Konserthus KF må i 2017 dekke millionkostnader som egentlig skulle dekkes av byggeprosjektet

LES OGSÅ: Slik svarer prosjektlederen, rådmannen, konserthusdirektøren og styrelederen om manglene i Stormen.

ÅPNING

15. november 2014.
Bodø er pyntet til fest.

Endelig, etter år med politisk dragkamp, kostnadskrangel og til slutt bygging, skal Stormen Konserthus og Bibliotek formelt åpnes.

Dresser og gallakjoler seiler opp trappene til andre etasje.
Sjampanjeglassene fylles, mens Leif Ove Andsnes gjør seg klar til å gå på scenen. 
Til stede er i underkant av 1000 spesielt inviterte gjester.

Her er selvsagt tidligere ordfører Odd-Tore Fygle. Mannen som har fått mye av æren for at byggingen av Stormen ble vedtatt.

Her er også prosjektleder Dagfinn Nilsen, som har håndtert byggeprosessen for Bodø kommune. I Avisa Nordland har Nilsen dagen før blitt skrytt opp i skyene.

Her har Bodø-historiens mest kompliserte byggeprosjekt blitt loset i havn, med kommunen som byggherre - attpåtil uten budsjettsprekk.

Saken fortsetter under bildet.

Åpningen av Stormen ble en ren triumfferd for de involverte. Bygget ble tidlig hyllet som en arkitektonisk og byggmessig prestasjon. Foto: Bjørn Armand Vagle

 MYE GJENSTÅR

 – Jeg må si at jeg skjønner ikke helt hvor du vil hen med dette, sier Dagfinn Nilsen mens han strekker frem hånden for å hilse.

Det er 12. oktober, snart to år etter festtalene i konserthuset.

Vi møter prosjektlederen for byggingen av Stormen på Herredshuset, der han har jobbet kontinuerlig siden 15. november 2014 med etterarbeidet.

Fortsatt gjenstår arbeid med reklamasjon- og garantisaker.

Siden april har vi etterspurt en oversikt over disse manglene, uten resultat.
Vi har blitt nektet innsyn fra kommunen, fordi det vi spør etter "er for omfattende".

Dagfinn Nilsen har forsikret oss, i en epost, om at byggeprosjektet har kontroll på reklamasjons- og garantiarbeidet.

Og at det resterende arbeid blir utført innenfor reservene i budsjettet, som totalt er på cirka 1,2 milliarder kroner.

Men nå har vi endelig fått et møte med Nilsen, der han vil gi oss oversikt over det som gjenstår å utbedre.

BAGATELLER

– Først bør du ta en titt på dette, sier Nilsen og overleverer et A4-ark.

Der står en oversikt over priser og nominasjoner Stormen-byggene er tildelt, noe som er behørig omtalt fra før.

Så gjennomgår han en liste over gjenstående reklamasjons- og garantisaker, samt enkelte øvrige saker brukerne av byggene har meldt inn, helt på detaljnivå.

Blant annet må trappen i Lille sal ombygges.

Mest graverende: Flisene i konserthuset har vært skadet siden før åpning i 2014.

– Vi må beslutte hva vi skal gjøre her. Vi får medhold i reklamasjon på de ødelagte flisene, men problemet er at de er for svake. Skal vi ha nye fliser, må vi dekke det selv. Da må kommunen inn med penger. Og vi må selvsagt stenge konserthuset når arbeidet skal gjøres.

Utover flisene er sakene Nilsen tar opp for bagateller å regne, eller de er oppstått i drift.

MANGLENDE LISTE

Vi får utlevert listen han sitter med. Den er på cirka 60 punkter.

Men Bodø Nu vet at Stormen Konserthus KF selv sender ut en liste over mangler til byggeprosjektet med jevne mellomrom.

– Hvordan avgjøres det hva man går videre med av det KF-et melder inn?

– Det gjør byggeprosjektet, ved prosjektleder.

– Altså du?

– Ja.

– Kan vi få se denne listen?

– Nei, det ser jeg ikke poenget med. Vi må gjøre en vurdering av hver enkelt sak, hvorvidt vi går videre med den. Enkelte ting er det dyrere å reklamere på enn å bare fikse selv. Listene fra Stormen er ikke oppdatert, forklarer Nilsen.

Saken fortsetter under bildet.

262 forskjellige mangler, feil og andre forhold som må utbedres er oppført på den siste listen Stormen Konserthus KF har sendt til prosjektleder Dagfinn Nilsen. Av disse er brorparten rettet, mange av dem i sommer. Fortsatt gjenstår 60 punkter. Foto: Preben Hunstad

OMFATTENDE MANGLER

Bodø Nu har i sju måneder etterspurt Stormen Konserthus KFs liste over feil og mangler, ved forespørsler både direkte til Stormen og til Bodø kommune.

I arbeidet med å få innsyn i denne, har Bodø kommune ved flere anledninger brutt offentlighetsloven.

Men så, i forrige uke, får vi medhold: Vi får tilsendt Stormen Konserthus KFs siste liste over mangler, fra starten av november.

Den viser seg å være en helt annen enn den Nilsen presenterte. 

Blant de 262 punktene finner vi flere, tilsynelatende alvorlige, forhold.

En rask oppsummering:

Fuger og dører er av gjennomgående dårlig kvalitet, det meldes om en lang rekke lekkasjer på utsiden og innsiden av bygget, orkesterskallet i Store sal skal være skadet, stolene i salen skal medføre klemfare, kunstmalerier faller ned av veggene i ett av rommene, gulvet siger flere steder og det er observert sprekker i flere av fasadeelementene.

En del av disse er rettet opp, uten at listene er oppdatert. Og de øvrige sakene følges opp, svarer Dagfinn Nilsen:

– Det er en gammel liste der de fleste punktene er rettet opp. Hadde du spurt meg om dette ville du selvfølgelig fått svar.

Han ettersender en oppdatert liste, der brorparten av manglene Stormen har anført er rettet. Fortsatt gjenstår de rundt 60 punktene Nilsen presenterte i møtet vårt.

LES OGSÅ: Stormens egen rapport inneholder "alvorlige funn"

TAUSE

Bodø Nu har forsøkt å få direktør i Stormen Konserthus KF, Rolf-Cato Raade, og andre ansatte i tale. 
Svaret vi får er det samme hver eneste gang:

Rådmannen har bestemt at Dagfinn Nilsen skal uttale seg om saken. 

Ut fra listene er det åpenbart at ledelsen og de ansatte ved Stormen ikke er informert om arbeidet med byggenes tilstand.

Bodø Nu vet også at avvikene og manglene er et hyppig tema i foretakets styremøter.
Men på nettsidene til Stormen Konserthus KF ligger det ikke en eneste møteinnkalling. Her er protokoller som i kortfattet versjon viser vedtak som er fattet, men siste protokoll som ligger ute er fra februar 2016.

FJERNET SAK

I fjor, da Morten Jakhelln valgte å avstå fra gjenvalg som styreleder i Stormen Konserthus KF, ble Odd-Tore Fygle satt inn i hans sted.

Da hadde forgjengeren fått massiv kritikk for å ikke etterfølge offentlighetsprinsippene som påkreves i Bodø kommune.

Med 12 års erfaring fra ordførerstolen, skulle Fygle kunne regelverket utenat.

Vi ber om innsyn i sakspapirer, protokoller og referater fra alle styremøter han har ledet.
Det får vi - det vil si, alt som ikke er unntatt offentlighet.

Stort sett alt ligger der, med ett, påfallende unntak.

I et styremøte på Skagen hotell, 29. september, står en egen sak oppført i sakskartet:
Sak avvik på byggene konserthuset og biblioteket.
Men den saken har vi ikke fått innsyn i, tross våre forsøk. Det er et internt dokument, er svaret vi får.

Avgjørelsen er klaget inn for Fylkesmannen.

Saken fortsetter under bildet.

Det har ikke vært enkelt å få folk til å fortelle om Stormens tilstand. I forsøket på å få ledelsen til å uttale seg om byggenes tilstand, har vi møtt en mur av taushet. Det er Dagfinn Nilsen som skal uttale seg, er beskjeden vi får. Foto: Rune Nilsen

LES OGSÅ: Ordføreren: – Vet ikke mer enn bystyret

INGEN OVERSIKT

Vi får imidlertid innsyn i vedtaket:

Styret tar informasjonen om avvik på byggene konserthuset og biblioteket til orientering. Styret ber om at det tas kontakt med rådmannen og eiendomskontoret for å skaffe til veie en samlet oversikt over gjenstående arbeider og mangler og en tidsplan for utbedring av disse. Utbedringer av mangler vedrørende liv og helse gis prioritet.

Med andre ord: Stormen Konserthus KF er ikke informert om hvilke utbedringer som skal gjøres eller når.

Og: Ledelsen anser enkelte forhold som så alvorlige at det kan gå på bekostning av liv og helse.

Bodø Nu har spurt Stormen Konserthus KF, ved ledelsen, konkret om hvilke mangler de anser som så alvorlige.

Vi har ikke fått svar.

STENGTE DØRER

Mange av feilene på den omfattende mangellisten Stormen sendte ut, er altså utbedret i sommer.

Da holdt konserthuset helt stengt i juli, ifølge opplysninger i økonomirapportene som ledelsen har lagt frem for styret.

Verken rådmann Rolf Kåre Jensen eller Dagfinn Nilsen er kjent med at Stormen holdt stengt den måneden.

– Vi har ikke bedt om at byggene holdes stengt for reklamasjonsarbeid og har hele tida innpasset oss aktiviteten i husene. Det bidrar også til at det tar lengre tid.  Men det er selvfølgelig riktig at vi gjorde ganske mye arbeid i perioden da huset var stengt. Så vidt jeg vet holdt også det gamle kulturhuset stengt i ferietiden i juli, sier Nilsen.

Styreleder i Stormen Konserthus KF, Odd-Tore Fygle, er av en annen oppfatning:

– Det er riktig at konserthuset ikke hadde aktivitet i juli. Det skyldtes blant annet at det var satt av tid til nødvendig vedlikehold og utbedring når aktiviteten var lag, på grunn av ferieavvikling. Blant annet kunne det være et godt tidspunkt for utskiftning av ødelagte fliser.

– Dette arbeidet var imidlertid ikke klart til gjennomføring da. Annet vedlikeholdsarbeid ble gjennomført, så langt jeg kjenner til.

TAPPER FOND

Det er altså en utfordring å få folk til å snakke om Stormen.

Men noen bruddstykker kan vi lese ut fra skriftlige kilder:

I årsberetningen for 2015 i Stormen Konserthus KFs regnskap, heter det at den tekniske avdelingen har brukt store deler av tiden på å følge opp byggeprosjektene, og at bygget ble overtatt uten å være ferdigstilt.

– Stormen er ferdigstilt, og brukerne har overtatt byggene. Imidlertid har byggeprosjektet påtatt seg å hjelpe drift med reklamasjoner, fordi man kjenner kontraktsutvikling og løsninger bedre. Bortsett fra flisgulv skal det meste være avsluttet i inneværende år, svarer Dagfinn Nilsen.

I det vedtatte budsjettet for 2017 kan vi også lese at Stormen Konserthus KFs FDVU-fond, som skal sørge for at midler til vedlikehold er tilgjengelig ved behov, tappes for fire millioner kroner i 2017.

Mesteparten av disse pengene går til investeringer som byggeprosjektet skulle dekke, men som ble kuttet grunnet pengemangel, fordelt på to poster.

Komplettering av scenetrekk i Store sal: 2,8 millioner kroner.
Lyssetting av begge bygg: 500.000 kroner.

Saken fortsetter under bildet.

Den store trappa i Stormen bibliotek må renoveres etter kun to år i drift. Det informerte Bodø kommune om for en drøy uke siden. Biblioteket må holde stengt en uke på grunn av arbeidet. Foto: Preben Hunstad

KJENNER IKKE TIL OMBYGGING

I tillegg skal kontorene i administrasjonen bygges om for rundt én million kroner, grunnet høyt støynivå. Også disse midlene hentes fra FDVU-fondet.

– Et prosjekt er hele tida under utvikling under prosjekteringa, og det kan også forekomme justeringer i byggefasen. Det er vanskelig å huske alt som har vært diskutert underveis, men så vidt jeg kan huske er det ikke kuttet i scenetrekk eller lyssetting av byggene. Et par lyspunkt på fasaden som kom inn i byggefasen ble kuttet fordi arkitektene ikke ville ha de med av designmessige grunner.

– Stormen har en kombinasjon av cellekontor og kontorlandskap. Det er en løsning som er utviklet sammen med arkitekt og brukere. Landskap ble valgt fordi det ga en bedre plassutnyttelse, en større mulighet til samhandling i grupper og et bedre lysinnfall for bakenforliggende cellekontor. Det var tatt høyde for flere folk i bygget. Ombyggingsplanene kjenner jeg ikke til, svarer Dagfinn Nilsen.

Stormen Konserthus og Bibliotek er en arkitektonisk triumf.

Men Bodø kommune har ikke fortalt om sprekkene i glansbildet.

Ikke før nå.

LES OGSÅ: Slik svarer prosjektlederen, rådmannen, konserthusdirektøren og styrelederen om manglene i Stormen.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.