Økonomidirektør Kornelija Rasic er bekymret etter de første gjennomgangene av statsbudsjettet for neste år. Her sammen med rådmann Rolf Kåre Jensen. Foto: Per-Inge Johnsen

Smuler til Bodø kommune: – Ikke fornøyde med budsjettet

Kommunene i Norge får til sammen fire milliarder ekstra kroner i såkalte frie inntekter i 2017-budsjettet. Dette er penger kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten føringer fra staten.

For Bodø sin del ser det foreløpig magert ut.

– Vi er ikke fornøyde med dette budsjettet. Vi har gått igjennom de tallene vi har fått, og ser allerede at vi får mindre penger enn det vi trenger. Det vi får nå, vil ikke en gang dekke lønns- og prisveksten for 2017. Vi trenger cirka fem millioner kroner bare for å dekke inn dette, sier økonomidirektør Kornelija Rasic til Bodø Nu.

–  Mye annet som er vedtatt i gjeldende økonomiplan for 2016, lar seg heller ikke finansiere gjennom dette budsjettet. For eksempel flere stillinger til barnevernet og tiltak innen helse- og omsorgsavdelingen.

Ikke penger til Ny By-prosjektet

 – Hva med Ny By-prosjektet?

– Vi kan ikke se at det er satt av midler til Ny By-prosjektet heller. Det vil i så fall være svært skuffende for kommunen. Men der må jeg ta høyde for at vi ikke har fått satt oss ordentlig inn i tallene fra regjeringen. Det håper vi å ha gjort tidlig i neste uke.

– Bypakke Bodø foreslås bevilget 475 millioner kroner. Av disse er 120 millioner kroner statlige midler, mens 355 millioner kroner skal kreves inn via bompenger?

– Så langt har vi ikke kommet i vår gjennomgang. Vi har vært mest opptatt av de elementære tingene som omhandler den daglige driften av Bodø kommune, avslutter hun.

Fornøyd statsråd

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) uttaler på generell basis at han er svært fornøyd med å kunne presentere de økte overføringene til kommunene i neste års budsjett.

– Vi legger opp til en god vekst for kommunene også i 2017. Det gjør at kommunene til neste år kan styrke eldreomsorgen, skolen og andre viktige tiltak, sier Sanner i en kommentar til NRK.

Han forklarer at årsaken til de økte overføringene er økte skatteinntekter.

– Det ser ut til at en del skattytere har tilpasset seg skattereformen og betaler mer skatt nå. Samtidig er det en positiv utvikling i norsk økonomi, arbeidsledigheten synker i store deler av landet. Når skatteinntektene går opp, blir det mer til kommunene.

2015 ble det beste året for kommunene siden 2006, og i år ser det også bra ut - for mange.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.