Ida Gudding Johnsen (V). Foto: Markus André Jensen

– Venstre ønsket også å øke eiendomsskatten. Men vi begrenset oss!

Det koker etter at den nye takseringen av eiendommene i Bodø ble sluppet. Det er ingen tvil om at noe er galt med måten dette er gjort på. Takseringen slår skjevt ut, og flere har fått mangedoblet eiendomsskatten. Det fortelles om eldre folk som ser seg nød til å selge boligene sine for å kunne betale den nye eiendomsskatten, og for eksempel enslige småbarnsforeldre rammes hardt. Folk er i harnisk, og det med rette.

Eiendomsinvestor Arild Berg er en av dem som har tatt til ordet mot måten takseringen er gjort på. Han skriver godt om hvordan dette slår ut, og kaller det hele en skandale. Dette er ett syn vi i Venstre er enige med ham i.

Venstre stemte mot den nye takseringen som vi nå har fått resultatet av i posten. Vi støttet å øke skatten litt for å få kommunen over en økonomisk vanskelig periode. En forskjell er at vi heller ville bruke av de andre virkemidlene loven åpner for. Vi ønsket en liten, kontrollert oppskriving av verdi slik at alle eiendommer fikk like stor – eller liten - økning. Dette for å hindre ukontrollerte og sosialt urettferdige økninger i skatten. Etterfulgt av en senkning av promille-satsen etter at man var over kneika.

Venstre bruker mindre skattepenger i sine budsjett enn AP og co. Vi mener det fremdeles er penger å spare på å gjøre ting annerledes enn det vi gjør i dag. Digitalisering og teknologi, endringer i organisering, og et mangfold av tilbydere i kommunale sektorer er blant de tiltak som vi mener kan spare kommunen for mye penger fremover. AP kaller slike forslag for å holde på med fantasipenger. De tar feil. ‘Framtida vårres’-prosjektene viser at vi som styrte forrige periode faktisk klarte å endre den kommunale økonomistyringen, klarte å effektivisere, klarte å finne nye måter å gjøre ting på. Vi tror at det finnes løsninger for framtida, bare man ønsker å se etter dem og er villige til å ta nye grep.

Jeg skal ikke legge skjul på at vi hadde heftige diskusjoner om eiendomsskatten også i forrige periode. Venstre ønsket også å øke den fordi vi ønsket å unngå kutt i skoler og helse og omsorg. Men vi begrenset oss. Vi måtte få kontroll på utgiftene! Å øke eiendomsskatten for å få mer inntekter uten å ha kontroll på utgiftene er ikke god bruk av innbyggernes penger, og det fører bare til mer og mer kostnader som det da er enda vanskeligere å ta tilbake igjen. Vi er, som sagt, positive til en midlertidig, kontrollert økning for å komme over kneika etter store investeringer for kommunen. Men det som er gjort nå, med et lite gjennomtenkt takseringsgrunnlag og store utslag som rammer ujevnt har store negative konsekvenser både for enkeltpersoner og for en by som trenger å stimulere til videre vekst og utvikling i et byrom som alle har råd til å bo i.

Ida Gudding Johnsen,

Gruppeleder, Bodø Venstre.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.