Natt til 7. januar ble en mann slått i bakken på Mørkved Grill. Nå må gjerningsmannen i fengsel. Illustrasjonsfoto: Privat

Slo ned mann i kebabkø – må fem måneder i fengsel

Hendelsen skjedde ved halv fire-tiden natt til lørdag 7. januar inne på Mørkved Grill.

Domfelte var ruset på MDMA og ecstasy i tillegg til alkohol. Nå må han sone fem måneder i fengsel.

Bevisstløs

Da mannen slo en annen mann med knyttet hånd i ansiktet, gikk fornærmede ned for telling. I dommen kommer det fram at han var bevisstløs i opp mot et minutt etter hendelsen. 

Hendelsen skjedde etter en runde på byen i Bodø sentrum. Deretter dro mannen til Sku Bare på Mørkved. Etter å ha drukket det han anslår til seks-syv halvlitere og tre-fire shots, ble vedkommende på Sku Bare til stengetid. Deretter dro han for å spise på Mørkved Grill sammen med en kamerat. 

Tiltalte har forklart at han var ruset, men stort sett husker hva som skjedde i løpet av kvelden. 

 Slo med knyttet hånd

Det var mye folk på Mørkved Grill den aktuelle kvelden. 

Slik beskrives hendelsen i dommen: 

Etter en liten stund, kom tiltalte med raske skritt mot fornærmede og kameraten hans. Han slo fornærmede en gang i ansiktet med knyttet hånd. Slaget var kraftig. Fornærmede segnet sammen uten å ta seg for. Han var ikke ved bevissthet. Personen som var sammen med tiltalte var hissig og presset kameraten opp mot veggen slik at han ikke hadde mulighet for å komme til fornærmede. Kameraten snakket seg ut av situasjonen. Han så tiltalte løfte fornærmede opp og hørte at han sa noe til fornærmede.

Fornærmede har forklart til politiet at tiltalte skal ha sagt: Anmelder du dette, blir det ti ganger verre.

Til sykehus 

Fornærmede ble etter hvert fraktet til legevakten med ambulanse. I avhør med politiet på legevakten forverret tilstanden hans seg, og han ble etter hvert fraktet videre til sykehus. Der ble han liggende en stund utover neste dag. Vedkommende har ikke fått varige mén etter hendelsen. 

I dommen kommer det også fram at tiltalte også hadde i alt 43 ecstasy-tabeletter hjemme. 

I retten la mannen alle kortene på bordet, og tilsto forholdet. Aktor la ned påstand om at han skulle dømmes til fengsel i fem måneder. 

I dommen står det: Overtredelsen av straffeloven § 273, kroppsskade, er bærende ved straffutmålingen. Allmennpreventive hensyn tilsier at kroppskrenkelser straffes strengt. Strafferammen er fengsel inntil 6 år. 

Mannen er ikke tidligere straffet. 

Kunne blitt mer alvorlig

I straffeutmålingen er det lagt vekt på at volden var uprovosert: 

Slik retten vurderer det er volden i vår sak utøvd fullstendig uprovosert, på et utested, der slaget mot fornærmede kom som "lyn fra klar himmel", og han hadde ingen mulighet til å vegre seg eller komme unna situasjonen. Utfallet kunne lett ha blitt langt mer alvorlig. Volden er etter rettens vurdering i kjerneområdet for den type vold lovgiver har ønsket straffeskjerpelse for. Volden ligger ikke i det nedre sjikt, heter det i dommen. 

Dommen var enstemmig, og mannen må sone i fem måneder.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.