Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sammen med blant andre Ida G. Johnsen (V), ordfører i Bodø Ida Maria Pinnerød og stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) i Stormen i dag. Foto: Mariell Tverrå Løkås

Bodø får 10 nye statlige arbeidsplasser i 2018

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) er i Bodø i dag. Her delte hun blant annet nyheten om at Bodø får ti nye statlige arbeidsplasser knyttet til museum i 2018. 

– Det er en fantastisk energi i Bodø for tida. Jeg har vært mye her det siste året. Denne satsingen er også et ledd i regjeringens ønske om å flytte makten i kulturnorge ut av Oslo-gryta. Det finnes så mange kreative krefter i hele landet, sier Helleland. 

Sammen med et solid knippe kvinnelige politikerkolleger kunne hun slippe gladnyheten i Stormen konserthus i dag. Og understreket at det ikke er noen tilfeldighet at disse arbeidsplassene legges nettopp hit. 

– Bodø er gode på museum. Men disse arbeidsplassene skal komme hele landet til gode. Nå blir det viktig for bodøværingene å ta godt imot de som skal jobbe her, sier kulturministeren med et smil.

Naturlig flytting

Det er Kulturrådets nasjonale oppgaver på museumsfeltet som flyttes til Bodø. Disse er i dag lokalisert i Oslo.

– Flytting av de museumsfaglige oppgavene i Kulturrådet til Bodø vil ytterligere styrke det vitale kulturlivet i Nordland. Museumssektoren kjennetegnes ved å ha en desentralisert struktur, og i det perspektivet er det naturlig at de statlige oppgavene knyttet til dette feltet flyttes ut av hovedstaden, sier statsråden.

– Bodø er en betydelig by med 50.000 innbyggere, rikt kulturliv og et sterkt museumsfaglig miljø, som vil bidra til å sikre nødvendig kompetanse også på sikt.

Regjeringen vil fredag legge frem en plan for flytting av statlige arbeidsplasser ut av Oslo, etter å ha inngått et kompromiss med samarbeidspartiet Venstre i fjor vår.

– Dette er et ledd i Regjeringens politikk med å spre statlige arbeidsplasser i hele landet. Samtidig kan flyttingen både bidra til å tydeliggjøre museumsoppgavene og styrke Kulturrådets virksomhet som helhet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i dag.

Tok æren

Venstres Ida G. Johnson (V) tok gjerne sin del av æren for at gladnyheten ble presentert i dag. 

– Vi må ikke la de statlige arbeidsplassene hope seg opp i Oslo. Det er heller ingen tvil om at Bodø er blitt en kulturby å regne med, sier hun. 

Fylkesråd for kultur Ingelin Noresjø er helt klar når hun snakker om sine ambisjoner: 

– Nordland skal bli kulturfylket! Det kan høres lite ut med ti arbeidsplasser, men når man vet hvor få hundre-prosent-stillinger det finnes i denne sektoren, så skjønner man hvor mye dette betyr, sier hun. 

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) føyde seg inn blant de som understreket at det er i nord det skjer. 

– Hvis folk tror at regjeringen ikke skjønner hva som rører seg i landsdelen, så tar de feil. Vi gjør nå en stor jobb for å flytte flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo, sier hun. 

Ifølge Aftenposten vil regjeringens forslag dreie seg om både nyetablerte arbeidsplasser og flytting av eksisterende arbeidsplasser.

Det er allerede klart at Kulturrådets nye avdelingskontor legges til Trondheim.

Om Kulturrådets museumsoppgaver

Norsk kulturråd har en rekke direktoratsoppgaver knyttet til utvikling, forvaltning og rådgiving på museumsfeltet. Det er Kulturdepartementets faglige rådgiver i spørsmål som gjelder nasjonal museumspolitikk og utvikling og profesjonalisering av Det nasjonale museumsnettverket. Samlet forvalter Kulturrådet en avsetning av spillemidler til utvikling og sikring av museer. Kulturrådet sitter i dag samlet i Mølleparken i bydel Sagene i Oslo.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.