Stormen Konserthus KF er svært lønnsomt. I 2016 ble det et driftsoverskudd på over 10 millioner kroner. Foto: Rune Nilsen

Stormen-driften gikk med 10 mill i pluss

I regnskapet for 2016 kan vi lese at Stormen Konserthus, som er et kommunalt foretak heleid av Bodø kommune, går med et pluss på nær 10,5 millioner kroner i driftsmessig overskudd.

På grunn av kostnader til utvikling av byggene, på nærmere åtte millioner kroner, sitter man igjen med et mindreforbruk på 2,6 millioner kroner.

Mindre risiko

Bodøs bystyre får forelagt regnskapet i neste møte 11. mai. 

I årsberetningen opplyser konserthuset at hovedårsaken til at resultatet ble bedre enn budsjett, er lavere kostnader på arrangementssiden - i stor grad fordi Stormen har satt opp færre egenproduksjoner med stor risiko enn året før. 

Styret i Stormen foreslår å sette av overskuddet til et fond for å fremme kulturliv i regionen ved egenproduksjoner, og til kjøp av produksjoner med høy risiko.

Utfordringer

Vi kan også lese i årsberetningen at 2016 ble preget av byggtekniske utfordringer:

– Det har også i år 2016 vært mange utfordringer med det byggtekniske da bygget ble overtatt uten å være ferdigstilt. Stormen Konserthus sin byggtekniske avdeling har brukt en stor del av sin tid til å følge opp byggeprosjektene ved biblioteket og konserthuset. Fremdeles gjenstår det en del byggmessige leveranser. I tillegg må det noe ombygging til for å få arbeidsplassene optimale.

I sakspapirene til bystyret bemerker rådmannen at aktiviteten også i 2016 har vært høy i konserthuset.

– Aktiviteten i selskapet har i 2016 i likhet med 2015 vært meget stor og med mange og varierte arrangementer. 546 arrangementer og hele 77.774 solgte billetter. Totalt 117.584 besøk i 2016, mot 113.278 i 2015.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.