Det er fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål rundt Stormen-saken. Nå krever redaktør Markus André Jensen handling fra ordfører. Foto: Markus André Jensen

Åpen i ord -
lukket i handling

Hva er farlig med å la offentligheten få fullstendig innsyn i Stormen-byggenes byggtekniske tilstand?

Og hva er farlig med å la eksempelvis administrerende direktør, økonomi- og administrasjonssjef eller teknisk sjef uttale seg om bygget de benytter hver dag, og har benyttet i to år?

I en større artikkelserie har Bodø Nu forsøkt å komme til bunns i sannheten om Stormen.

Bodø kommunes reaksjonsmønster underveis i vårt arbeid, og i etterkant av publiseringen, virker absurd.

  • Ikke bare tok det sju måneder å få innsyn i mangellistene på Stormen.
  • Ikke bare har Stormen Konserthus KF unnlatt å offentliggjøre styrepapirene sine - helt til vi, etter litt om og men og ikke i sin helhet, fikk dem frigjort ved innsynsbegjæring.
  • Ikke bare nekter Stormen Konserthus KF oss innsyn i en rapport som ble lagt frem for styret, der Stormens ledelse blant annet uttrykker sin bekymring over arbeidet med å utbedre feil og mangler fra byggeprosjektets side. 
  • Ikke bare har rådmannen bestemt at det kun er prosjektleder for byggingen av Stormen, Dagfinn Nilsen, som skal uttale seg om feil og mangler ved bygget - altså i effekt ilagt munnkurv for de ansatte i Stormen, om eget byggs tilstand.

For dersom alt er i sin skjønneste orden med Stormen - hvorfor får vi ikke fullt innsyn?

I går kunne Bodø Nu avsløre at det er flere feil enn det prosjektleder for byggingen, Dagfinn Nilsen, har erkjent offentlig. 

For ingen steder i hans mangellister står det at rekkverkene på Store sals balkong er for lave. Et brudd på lovverket som kan gi sanksjoner, men også kan få direkte katastrofale følger for konserthusets publikum. 

Neste spørsmål synes åpenbart: Er det flere slike feil? Og hvis kommunen ved prosjektleder holder tilbake feil som rekkverket, hvordan kan vi stole på at det ikke er flere ting som er galt?

Rådmannens reaksjon på Bodø Nus artikkelserie er også interessant. 

I stedet for å ta de bekymringer vi har avdekket alvorlig, i stedet for å ta tak i saken og bestrebe seg på å komme til bunns i dette, avfeier han rapporten.

Og går rett i strupen på Stormen Konserthus KFs ansatte. For årsaken til at de har fått utarbeidet denne rapporten, er "manglende egenkompetanse", mener han.

Forøvrig mener han saken er storm i et vannglass. Mon tro om det også gjelder rekkverket i Store sal?

Uttalelsene er et oppsiktsvekkende angrep på ansatte i en bedrift der Bodø kommune er eier, men der rådmann ikke har direkte instruksjonsrett overfor ansatte. Og nokså nedlatende med tanke på at byggene har en egen teknisk sjef.

Særlig i en kommune der det sittende politiske styret brukte det de anså som manglende åpenhet og demokratiske prosesser rått da de kom til makten i fjor høst.

Hvilket bringer oss videre til neste punkt: Hva har posisjonen, med Arbeiderpartiet i spissen, egentlig gjort for å gjøre Bodø kommune mer åpen og demokratisk, etter at valgseieren var i boks?

Hva har ordføreren selv gjort konkret?

I arbeidet med denne saken får vi opplyst at styreleder Odd-Tore Fygle - innsatt av nåværende politiske styre - ikke har orientert sin ordfører, som leder bystyret og representerer foretakets eier, Bodø kommune, om bekymringene ledelsen har lagt frem. Bekymringer, får vi altså vite, som i ytterste konsekvens handler om liv og helse.

Det er knapt så det er til å tro.

Og det holder ikke, heller. Selvsagt skal ordføreren i en åpen kommune orienteres om saker av en slik, alvorlig karakter. At apparatet under henne ikke finner det naturlig, er i så fall et ledelsesproblem.

Vi snakker ikke om å gå i detalj rundt mangellister, men å ta bekymringer fra de ansatte på alvor. 

Og det er også et enormt ledelsesproblem at apparatet under henne heller enn å sørge for å komme til bunns i denne saken, retter kritikken mot de som har varslet om problemene - Stormens ledelse.

Hvilke signaler sender det om åpenhetskulturen i Bodø kommune?

Ordføreren har gitt beskjed om at hun har full tiltro til sin styreleder, og til de som håndterer byggeprosjektet. 

Som leder av bystyret og representant for eieren av Stormen Konserthus KF, er det Ida Maria Pinnerøds plikt å kreve at denne saken nå blir belyst til det fulle. Det nytter ikke å si at man ikke vet, eller ikke vil mene noe om den. Det er den lettvinte løsningen.

Hun er lederen - hun må gå foran som det gode eksempel og signalisere hvilken linje man ønsker overfor offentligheten, og overfor egne ansatte.

Hvis mer åpenhet og demokrati i Bodø kommune skal bli noe annet enn et billig valgknep, bør ordføreren ta grep umiddelbart. 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.