Konsernsjef Jan-Frode Janson kan være godt fornøyd over årsresultatet i 2016. Foto: SNN

Styrer mot milliardpluss

 
Foreløpig årsresultat for SpareBank 1 Nord-Norge viser et overskudd før skatt på 1,54 milliarder kroner.

Det er over 400 millioner bedre enn i 2015, skriver banken i en pressemelding.

Kostnadskutt

– Nordnorsk næringsliv har medvind med god vekst i både sjømat, reiseliv og anleggsbransjen. Går det godt for Nord-Norge, gir det også gode rammebetingelser for landsdelsbanken. I 2016 har vi opplevd tilstrømming av mange nye kunder. Det viser at vår forretningsmodell er attraktiv. Gode digitale løsninger og rådgivere med lokalkunnskap som er tilstede i hele landsdelen treffer kundene, forklarer konsernsjef Jan-Frode Janson.

I 2016 har konsernet gjennomført flere tiltak for å effektivisere driften og redusere kostnader. Kostnadene er 2,4 prosent lavere enn i 2015.

– Hele konsernet har jobbet knallhardt for å bedre lønnsomheten.  Også vi merker at konkurransen i finansbransjen blir tøffere. Et sterkt fokus på effektivitet og lønnsomhet er derfor nødvendig for å fortsatt være en sterk, selvstendig landsdelsbank, som leverer på topp internasjonalt nivå, påpeker Janson.

Kutter pensjon

I arbeidet for å bedre lønnsomheten er det også besluttet å avvikle konsernledelsens avtaler om førtidspensjon. Dette er gjort gjennom individuelle avtaler, der man delvis har kompensert bortfallet av førtidspensjon med tildeling av egenkapitalbevis som har bindingstid. Avviklingen vil redusere konsernets årlige kostnader med rundt 5 millioner kroner.

SpareBank 1 Nord-Norge erkjenner at man er usikker på det fremtidige konkurransebildet.

– Et resultat som dette ruster oss for framtiden. Vi vet at konkurransen om kundene kommer til å hardne til. Vi har et godt grunnlag å bygge på og kommer til å fortsette arbeidet med utvikle landsdelsbanken, sier Janson.

Konsernsjefen mener fortsatt vekst avhenger av flere parametere.

– Vi satser tungt på digitalisering og automatisering. Vi har alt roboter i gang med å utføre oppgaver som inntil nylig ble utført av mennesker. Slike løsninger vil vi komme til å se flere av. Samtidig skal vi fortsette å dyrke vår egenart. Vi tror den beste kundeverdien skapes gjennom gode digitale løsninger i kombinasjon med lokal tilstedeværelse, lokalkunnskap og dyktige ansatte som brenner for å utvikle landsdelen, sier Janson.

Utbytte

Som største eier får det nordnorske samfunnet 401 millioner i totalt utbytte, hvorav mer enn 100 millioner utbetales i 2017 og resten settes av i stiftelser.

– Med en eiermodell der kundene eier 54 prosent av konsernet betyr overskuddet et rekordstort utbytte til hundrevis av små og store prosjekter som bygger Nord-Norge, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

(Pressemelding) 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.