Driftsansvarlig Bjørn Tore Navjord i Iris Produksjon (t.v.) og administrerende direktør Leif Magne Hjelseng avbildet i forbindelse med bilmottaket i Vikan. Foto: Iris Salten

Tjente over 24 millioner på søppel

Konsernregnskapet i Iris Salten har hatt en eventyrlig utvikling siden selskapet ble etablert: Første driftsår i 1994 hadde Iris en omsetning på 39,4 millioner kroner. I 2016 var omsetningen 241,5 millioner, mot 226,4 millioner i 2015.

Resultat før skatt var på 24,6 millioner kroner, mot 21,7 millioner kroner året før. 

Mindre avfall

Det på tross av at avfallsmengden fra husstandene i Salten går ned: 

– Vi så det i 2015, og trenden er enda tydeligere i 2016.  Det er en klar nedgang i avfallsmengdene fra husholdningene i Salten, med 3,5 prosent fra 2015 til 2016. Nedgangen er både innenfor papp/papir (minus 4,4 prosent), matavfall (minus 7,6 prosent) og restavfall (minus 0,7 prosent).  Nedgangen i papp og papir har forgått over flere år.  Nedgangen i restavfall og matavfall er ny. Hvorvidt dette er en langsiktig trend, eller kun en krusning, vil tiden vise, skriver administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i årsrapporten.  

Siden første driftsår i 1994 har det skjedd en rivende utvikling i Iris: Fra å være et selskap med delt ansvar som bare håndterte avfall, er Iris i dag et konsern med syv datterselskaper og store eierinteresser i et åttende selskap.

– Det er svært gledelig å legge frem en årsmelding som viser at alle selskapene i Iris-familien har levert gode resultat i 2017. Ikke bare økonomisk, men også gjennom vekst og videreutvikling som viktige aktører innenfor sine områder. Dette gjelder ikke minst vår nye satsning Mivanor som lykkes svært godt i sitt arbeid med å bygge og drifte renseanlegg for næringslivet i hele Norge, skriver Hjelseng i rapporten.

Nye satsinger i 2016

I 2016 iverksatte konsernet flere nye satsinger: 

Iris har vedtatt, etablert og satt i drift anlegg for mottak og bearbeiding av metaller og bilvrak. Det er etablert et område på 5,8 mål for denne driften. Med denne satsningen har Iris tilbud til å ta imot alle typer avfall på Vikan. 

Høsten 2016 startet arbeidet opp med utvidelse av deponiet for forurensede masser. Det skal tas ut 147 000 kubikkmeter fjell som skal gi plass til over en million tonn med forurensede masser. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av høsten 2017- våren 2018.       

2016 ble det året hvor Iris har sluttet å levere ut poser og kalender.  Dette har kunne skje ved at distribusjon av poser skjer via ordinære forhandler nett, og ved stor grad av digitalisering av kundenes kalendere, kommer det fram i årsberetningen.

FAKTA Iris Salten IKS

Iris Salten IKS er et selskap opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper.

Selskapet er eiet av de ni kommunene i Salten, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold etter innbyggerantall.

Konsernet består av et morselskap, fire heleide datterselskap og to datterselskap med stort majoritetseierskap.

Datterselskapene er Iris Retura AS, Iris Produksjon AS, Iris Service AS og Mivanor, samt deleide HT Safe AS og Labora AS. 

Ved utgangen av 2016 er det 12 fast ansatte i Iris Salten IKS.

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.