Artikkelforfatter Synne Bjørbæk er varaordfører i Bodø og representerer partiet Rødt. Hun mener Israel systematisk undertrykker palestinerne i de okkuperte områdene.

Varaordføreren: – Bodø kommune må boikotte Israel!

Israel er en apartheidstat!

Den israelske ambassadøren har denne uka tatt sterk avstand fra min bruk av begrepet apartheid som beskrivelse på Israels politikk mot det palestinske folket. Ordføreren fant det også nødvendig å informere formannskapet om at min beskrivelse av palestinernes situasjon ikke er ”Bodø kommunes politikk”. Så hva er egentlig apartheid? Og hva er Bodøs kommunes politikk?

LES MER: – Rødt mener at menneskerettighetene ikke skal gjelde for jøder.

 Opprettholder herredømme over en rase

Ordet apartheid betyr «adskillelse» og innebærer en institusjonalisert diskriminering av folkegrupper. FNs definisjon på apartheid uttrykkes i artikkel 2 i FNs konvensjon som forbyr apartheid. Her heter det at apartheid er å etablere eller opprettholde herredømme av en rasebestemt gruppe over hvilken som helst annen rasebasert gruppe, og systematisk undertrykke denne. FN utdyper hva som ligger i dette: Å fornekte en folkegruppe retten til liv, frihet og verdighet, ved mord, ved å anvende inhuman behandling eller straff, ved tilfeldige arrestasjoner og ulovlige fengslinger, intensjonelt forverre levekårene, forhindre deltakelse i det politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle livet, fratakelse av nasjonalitet, retten til å forlate og returnere til sitt eget land, bevegelse og bostedsfrihet, splitte befolkningen langs rasebaserte skillelinjer, ekspropriering av eiendom mm.

LES MER: Israels ambassadør til Bodø.

Israel holder palestinerne på eksistensminimum

Det bør ikke herske noen tvil om at nettopp apartheid er en dekkende beskrivelse for Israels politikk også i 2016. Palestinerne har innskrenka bevegelsesfrihet. Israel har etablert militære sjekkpunkter og bygd ulovlige murer, og nesten 2 millioner mennesker holdes innesperret i Gaza. Den folkerettsstridige blokaden av Gaza er nå inne i sitt 10. år, og holder befolkninga på et eksistensminimum. Palestinerne har et sterkt begrensa selvstyre, og det finnes to rettssystemer på
 Vestbredden. Den moderne infrastrukturen er forbeholdt israelere, mens tjenestene for palestinere forfaller. Elektrisitet, vann og veier et delt i to. Folkerettsstridige bosettinger, fengsling av palestinske unger og ”skyt for å drepe”-politikk er veldokumenterte fakta, som det ikke går an å bestride. Dette er bare noen få eksempler på apartheidpolitikken som føres mot den ikke-israelske befolkninga, altså befolkninga som bodde her før Palestina ble kolonisert, og den etniske rensingen startet.

LES MER: Varaordføreren: Israel er en apartheidstat!

– Bombet nesten bare sivile

Menneskerettighetsforkjempere som Desmond Tutu og Nelson Mandela har åpent kritisert Israels apartheidpolitikk. Amnesty International beskriver israelske styrkers bruk av våpenmakt som ”overdreven, tilfeldig og brutal", og Amnesty har en rekke ganger fordømt Israel for menneskerettighetsbrudd, likvideringer og drap på sivile. Under Gazakrigen i romjula 2008 bombet Israel nesten bare sivile mål. Barn ble drept i bombeangrep mens de lekte, og sivile hjem ble angrepet mens hele familier lå og sov.

– Bodø bør følge Trondheims gode eksempel

Å stemple saklig kritikk av staten Israel som hatefull eller som løgn, innebærer en høyst kreativ fortolkning av sosiale og historiske fakta. Det er en avsporing, som overser at mange jøder både i Israel og i verden er motstandere av Israels okkupasjon og umenneskelige behandling av palestinerne. Etter mitt syn ville det være passende om Bodøs politikere gikk sammen om å følge Trondheims gode eksempel, fremfor å avholde samtaler om handelssamarbeid. Rødt vil derfor legge frem et forslag om handelsboikott som vi håper de andre partiene vil slutte seg til. Boikott er også en form for dialog, antakelig den eneste formen, som nytter mot en rasistisk okkupasjonsmakt som Israel.

Synne Høyforsslett Bjørbæk, Rødt

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.