Fylkessamferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth innrømmer at fylkeskommunen opererer i en juridisk gråsone når de nekter reisende å betale med kontanter på bussen. – Men på Sentrumsterminalen kan det kjøpes billetter med kontanter, påpeker han. Foto: Nordland fylkeskommune

– Reglene er ikke helt entydige

Som Bodø Nu skrev i går, kan det se ut til at det er ulovlig å nekte å ta i mot kontant betaling for billetter på bussen.

– Reglene er ikke entydige

Samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth hos Nordland fylkeskommune bekrefter at det er en juridisk gråsone de opererer i.

– Vi er kjent med ulike juridiske vurderingene omkring kontanter, og vet at dette ikke er helt entydig. I tillegg til henvisningene fra justisdepartementet finnes det både en fersk juridisk vurdering fra NHO transport og interessante vurderinger i en rapport fra Arbeidsdepartementet, sier han til Bodø Nu.

Samferdselssjefen påpeker at bruken av kontanter på buss allerede er marginal.

– Jussen påvirkes også av at bruken av kontanter går raskt nedover. Kun fire prosent av reisene i Bodø betales kontant i 2016.

LES MER: Fra mandag er ikke kontanter gangbart på bussen lenger.

Fra mandag var ikke kontanter gangbart som betalingsmiddel for å løse billett på Bodø-bussene. Arkivfoto

Kan betale kontant på Sentrumsterminalen

Om tjenester som tilbys en rekke ulike steder, sier justisdepartementet om §38 i finansavtaleloven:

"Retten etter paragraf 38 tredje ledd kan i lys av dette ses som en minimumsterskel for tilrettelegging for kontant betaling i forbrukerforhold. Det må gis adgang til kontant betaling på betalingsmottakerens forretningssted. Tredje ledd krever derimot ikke at det må gis adgang til kontant betaling på ethvert sted der tjenesten tilbys".

– I vårt tilfelle er dette stedet Sentrumsterminalen i Sjøgata i Bodø. Her kan det kjøpes enkeltbilletter og periodebilletter med kontanter, det vil si mynter og sedler, uten gebyr og med vekslingsmuligheter. På Sentrumsterminalen kan man også kjøpe og fylle på reisekort og få hjelp til installasjon av app for betaling på bussen, fremhever Viseth.

Krav fra ransutsatte bussjåfører

Samferdselssjefen understreker at kontantfrie busser lenge har vært et krav fra de ansatte i busselskapene.

– Kontantfrie busser har lenge vært et krav fra de ansattes organisasjoner, Yrkestrafikkforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund. Det er først og fremst faren for ran som har vært argumentet. Samtidig går ombordstigningen raskere, dette merker vi nå med færre forsinkelser i Bodø. Kontant betaling og betaling med bankkort tar lengre tid enn for eksempel betaling med reisekort eller app. Det koster, både driftskostander og tidskostnader for de andre passasjerene.

Det vil uansett være mulig å betale med bankkort - men til en ekstra kostnad.

– Det har også betydning for jussen hvilke betalingsmuligheter som finnes om bord. At det er mulig å betale med bankkort på bussen, i tillegg til Nordlandskortet og mobil. Og her reiser Bodø Nu en interessant problemstilling, omkring ombordtillegget. Det er en diskusjon jeg skal ta med Kollektivtrafikkforeningen ved første anledning, for det kreves ombordtillegg i alle de store byene i Norge, avslutter Viseth.

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.