Øystein Mathisen vil prioritere tid og penger til å sikre alle barnehageplass fra fylte ett år. Foto: Bodø Arbeiderparti

– Å sikre alle barnehageplass fra fylte ett år burde være den neste stor satsingen i norsk barnehagepolitikk

Skrevet av Øystein Mathisen, Bodø Ap
11.06.2018 15:25 - OPPDATERT 11.06.2018 17:36

MENING: Øystein Mathisen håper Arbeiderpartiet får bystyret med seg på et nytt løft i barnehage-Bodø.

Bodø skal være en kommune som legger til rette for at unge kan etablere seg og stifte familie. Da er det svært viktig at vi har gode barnehager tilgjengelig når familier trenger det. Tilgang på barnehageplass er en viktig grunn for at så mange i Norge er ute i jobb, noe som er svært bra samfunnsøkonomisk. I Bodø får alle plass ut i fra det som står i dagens barnehagelov, men vi har større ambisjoner enn det.

Ser man tilbake kun 20 år, da jeg selv nettopp var ferdig i barnehagen, var situasjonen en helt annet. Det var både mye dyrere og vanskeligere å skaffe seg barnehageplass. Spesielt etter barnehageforliket på Stortinget i 2003 kom en stor endring. Den første Rødgrønne-regjeringen gjorde det til en av sine viktigste saker å skape flere barnehageplasser, og fra 2006 til 2007 fikk over 20 tusen nye barn heltidsplass i barnehagen. Nå går over 90 % av barn i aldersgruppen 1-5 år i barnehage. Dette har man fått til gjennom et godt samarbeid mellom stat, kommune og private, men også fordi man valgte å bruke penger på det.

Å sikre alle barnehageplass fra fylte ett år burde være den neste stor satsingen i norsk barnehagepolitikk, men dette vil ta litt tid og koste penger, noe det helt klart også er verdt. I Bodø har Arbeiderpartiet jobbet for dette, men vi kunne absolutt hatt et bedre utgangspunkt. I 2014 ble to kommunale barnehager lagt ned uten at nye plasser ble opprettet for å dekke dette. Et av argumentene var at vi hadde overdekning, men vi hadde ikke overdekning om målsetningen til forrige posisjon hadde vært å gi alle barnehageplass fra fylte ett år. Da mistet vi 85 barnehageplasser, noe som har gjorde det vanskeligere å tilby flere barnehageplass tidligere.

Siden vi tok over har vi jobbet for å skape flere barnehageplasser. Det kommer to nye barnehager på Tverlandet og i Mørkvedbukta. I forrige komitémøte i oppvekst og kultur komitéen ble det enstemmig vedtatt at vi skal se på mulighetene for å utvide de eksisterende barnehagene og utrede bygging av nye barnehager. Dette gjør vi samtidig som vi ansetter flere voksne i barnehagene og styrker barnehagene med flere pedagoger.

Vi i Arbeiderpartiet vil jobbe videre for at alle ettåringer skal få barnehageplass. Når budsjettet og økonomiplanen legges i desember håper vi at bystyret fortsatt er enstemmige i å jobbe for barnehageplass fra fylte ett år, og at de andre partiene også velger å prioriter barnehage i sine budsjetter.

Øystein Mathisen, leder Bodø Arbeiderparti

 

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.