Joakim Sennesvik og Jørgen Fjørtoft kommer med sitt tilsvar i skoledebatten. Foto: Bodø Høyre.

– Å skylde på forgjengeren

Av Sindre Kolberg
07.03.2018 08:30 - OPPDATERT 07.03.2018 08:41

MENING: Høyres Joakim Sennesvik og Jørgen Fjørtoft svarer SVs Randolv Gryt i debatten om Bodøskolene.

Denne uken skal bystyrets oppvekst- og kulturkomité behandle skolebehovsplan for Bodø. Komitéleder Randolv Gryt (SV) har i den forbindelse kommet med en kommentar om at det forrige bystyret ikke gjorde noe som helst for å vedlikeholde skoler eller sikre god nok elevkapasitet i kommune.

Dette er etter vår mening en grov forenkling av fakta, og med «forrige bystyre» antydes det at det er den daværende posisjonen sin feil at vi har noen kapasitetsproblemer i Bodøskolen. 

For det første skal vi la det være sagt at det er utfordringer med kapasiteten nå, men dette skal ikke gå ut over skolegangen til elevene, og det planlegges flere viktige skoleprosjekter som hele veien har hatt tverrpolitisk støtte. 

I saker som omhandler skolestruktur har det stort sett vært enstemmige vedtak de siste årene. Den store forskjellen har omhandlet praktiske ting som bruk av offentlig-privat-samarbeid (OPS) i bygging av nye bygg.

Det er heller ikke slikt at det ikke ble gjort noe som omhandlet vedlikehold i sist periode. Det ble for eksempel etablert et eiendomsforetak som skulle gå gjennom situasjonen på alle bygg. Dette har vært viktig del i arbeidet med å kartlegge behovet for, og gjennomføre, vedlikehold i kommunen. De ansatte kunne også melde om at ting ble gjort. Foretaket ble dessverre nedlagt i denne periode, og vi håper dette ikke får følger for vedlikeholdskartlegging i Bodø på lang sikt.

Flere av byggeprosjektene som nå gjennomføres har ligget i økonomiplanen i flere år, og ville dermed blitt gjennomført uansett med mindre noen aktivt hadde gått inn for å utsette eller avlutte prosjektene. 

I denne perioden har Høyre i komitéarbeidet blant annet i flere møter tatt opp at politikerne skulle dra på befaring på skolene i Bodø, noe vi er glade for at oppvekst- og kulturkomitéen nå driver med. Vi har også tatt opp at vi ønsker mer bruk av OPS. Vi har gode erfaringer med OPS-bygging i Bodø, her er det bare å se til den nye brannstasjonen som er et meget vellykket prosjekt. OPS sørger også for at kommunen tegner en avtale om vedlikehold, noe som gjør at det ikke er mulig for politikerne å «kutte» i dette. Dette blir dermed en særdeles god måte å tenke langsiktig på.

Vi er glade for at Bodøskolens behov blir kartlagt, og at det nå gjennomføres mange byggeprosjekter som skal bedre skolenes tilstand og kapasitet. Det skulle bare mangle. 

Joakim Sennesvik,

Jørgen T. Fjørtoft,

Bystyrerepresentanter og medlemmer av komité for oppvekst og kultur (Høyre)

Debatt
Bodø Nu oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.