Tom Håvar Bogen, Lillian Nærem og Ståle Krokstrand advarer sterkt mot fenomenet.

Advarer mot kveletrend på tiktok etter barn mistet bevisstheten: – Dette er i verste fall en lek med døden

Politi og skoleverk advarer mot den livsfarlige viral trenden "The choking challenge", som har kommet til Rana.

(RANA NO)– Det stemmer at vi har fått en politianmeldelse som følge av "The choking challenge", og at vi ser på dette som en alvorlig sak, bekrefter leder i forebyggende gruppe i politiet, Tom Håvar Bogen til Rana No.

Den livsfarlige virale trenden har spredt seg blant unge i Rana via Tik Tok. "The choking challenge" går ut på at du nærmer deg en person bakfra, og tar kvelertak rundt halsen deres med hele armen. Vedkommende som blir tatt kvelertak på, må "tæppe" seg ut, ved å dunke den som tar kvelertak tre ganger på armen.

Dette er det ikke alle som vet, og det har ført til at et barn svimte av og måtte ha legetilsyn, etter å ha blitt utsatt for "The choking challenge" av et annet barn, onsdag ettermiddag.

– Barn ser dette fenomenet på Tik Tok, men skjønner ikke konsekvensene dette kan få. Det kan få enorme konsekvenser for begge parter. For den som blir kvalt kan det oppstå alvorlig skade og hjerneskade, og i verste fall død. Den som utfører kvelningen kan som følge av dette straffes, sier Bogen. 

– Kan få dødelig utgang

At unge har utfordringer og spøker seg i mellom som kan være farlige, er ikke noe nytt. Bogen henviser blant annet til den nylige trenden med å løsne fronthjulet på sykkelen til andre. 

– Det kan synes artig og spennende når du gjør det, men de unge tenker ikke over følgene. Vi ønsker å få foreldrene på banen, og oppfordrer alle til å ta en prat med ungene sine. Det er viktig at du får forklart barnet hva som potensielt kan skje. 

Internasjonalt har trenden versert en stund, og har i flere tilfeller fått dramatiske konsekvenser. Både leger og politi advarer kraftig mot trenden. 

– Vi har sagt det flere ganger før, men vi kan ikke si det ofte nok: Følg med på hva barna dine gjør på nett og vær tilstede. Dette kan i ytterste konsekvens få en dødelig utgang, og det er så viktig at de unge blir bevisstgjort dette. 

Informerer i klasserommet

Avdelingsrektor ved Rana U, Ståle Krokstrand, bekrefter hendelsen, som har skjedd i fritiden utenfor skoletiden, men som omhandler elever ved skolen.

– Episoden som er politianmeldt har skjedd i fritiden, men vi er kjent med flere episoder også i skoletiden i høst, som ikke har hatt like alvorlig utgang, bekrefter Krokstrand. 

– Dette er en type lek som vi i skoleverket kan datere tilbake til 1986 første gang vi observerte den. Siden har dette oppstått med jevne mellomrom, og er nå igjen et fenomen. Det er snakk om unge som søker spenning i kraft av fare og risiko, sier Krokstrand.

– Vi som skole tar selvfølgelig avstand fra dette, og vi har hatt hektisk møtevirksomhet i morges, som følge av hendelsen i går ettermiddag. Vi skal nå ut i alle klasserom og snakke om dette med elevene, for å bidra til å unngå at dette trekkes lengre. Vi er allerede i gang med dette viktige arbeidet, sier Krokstrand. 

– Skremmende og beklagelig

Kommunaldirektør for oppvekst og kultur, Lillian Nærem, sier at de er kjent med det som betegnes som en trend i barne- og ungdomsmiljøer. Den livsfarlige eksperimenteringen skal foregå blant barn i barneskole- og ungdomsskolealder, men skal ikke være knyttet til noen konkrete skoler.  

– Dette foregår blant barn og unge også i Rana, og det er beklagelig og alvorlig, sier Nærem, som videre er kjent med to konkrete hendelser, og at hun også er kjent med at barn ned i barneskolealder eksperimenterer med "the choking challenge", som er et fenomen som har spredd seg gjennom plattformen Tik Tok.

– Selv om jeg ikke er kjent med at dette er noe som har foregått i skoletiden, så er dette noe vi tar meget alvorlig og på det sterkeste vil advare mot, sier Nærem.

– Dette er lek med døden, i verste fall, sier kommunaldirektøren.

Nærem vil ikke konkret kommentere utfallet av de hendelsene hun kjenner til, men sier at konsekvensene kan bli meget alvorlige.

– Det kan være snakk om noen som vil være litt ekstra kule og holde grepet litt lenger, eller at den som blir holdt vil vente litt lenger med å signalisere. Her kan det i verste fall gå fryktelig galt, sier Nærem. 

Trenden har som nevnt spredd seg i barne- og ungdomsmiljøene via Tik Tok. Nærem vet ikke om noe av det som har skjedd blant barn og unge i Rana er filmet og formidlet via sosiale medie-plattformer.

– Det er uansett skremmende og beklagelig at dette gir en slik dragning for barn og unge, sier kommunaldirektør Lillian Nærem.